No account yet?
 
 

Training of The Month

Seminar & Activities2

Smart IT for Smart Logistics
ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Smart IT for Smart Logistics” ในงาน TILOG - LOGISTIX 2015 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา MR219 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

Thailand SPIN: “Risk Management Workshop"
การบริหารโครงการหนึ่งๆ จะประสบปัญหาไม่มากก็น้อยแล้วแต่ละโครงการ หัวใจหลักของศาสตร์การบริหารโครงการในระดับผู้จัดการโครงการที่ดีต้องมีสายตาที่คม มองไกล และสามารถสัมผัสได้ซึ่งความเสียงที่อาจจะมีต่อโครงการที่เขาบริหารอยู่ ก่อนที่ความเสียงเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ ผู้จัดการโครงการที่เก่งที่สุดคือผู้ทีจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีที่สุด โดยที่ไม่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารที่ให้แรงสนับสนุน หรือผู้ได้ผลประโยชน์จากโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ตรง หรือ ผู้ใช้ทางอ้อม รู้สึกว่าผู้จัดการโครงการกระต่ายตื่นตูมเกินไป จนทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนขึ้ฟ้อง อย่างไรไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารโครงการคนเดียวที่ต้องเป็นผู้บริหารความเสี่ยง แต่ทุกคนในโครงการถือมีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถช่วยผู้บริหารโครงการจัดการและบริหารเสี่ยงได้ด้วย การฝึกอบรม 1 วัน ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่สนใจได้รู้จักการบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนและได้มีโอกาสร่วมคิดและฝึกทำในห้องเรียนร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างและสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

Thailand Practical Software Engineering Conference (TPSE 2015)
"กลับมาอีกครั้งสำหรับ งานประชุมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ Software Engineering ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ "ผู้ปฏิบัติงานจริง"" มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และซัก-ถาม ได้แบบไม่มีพิธีรีตรอง ถามจริง ตอบจริง จากคนทำงานจริง เจ็บจริง ในเรื่องต่างๆ คือ 1. Agile 2. Project Management 3. Software Testing 4. Business Process Management 5. Process-Product Quality Assurance นอกจากมาร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับงานที่ท่านทำกับเราชาว Thailand SPIN แล้วท่านยังจะได้ฟังเทคนิคและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา software จากนักพัฒนาระดับโลกอีกด้วย งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ... ฟรีตลอดงาน

หนทางสู่ เทพ IoT Maker : Internet Of Things WorkShop
Workshop นี้ เป็น Workshop เบื้องต้น สำหรับ Developer ผู้สนใจอยากจะพัฒนา Application เชื่อมต่อกับ Hardware คุณจะไม่ใช่แค่คนที่หลงไหลในการใช้ Internet of Things เท่านั้น แต่จะเป็นคนที่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง ในอนาคตคุณจะมีสินค้าสุดไฮเทคที่สร้างจากมือคุณเอง หรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้คน จัดการด้านการเรียน จัดการร้านค้าขายปลีก เส้นทาง Maker ของคุณจะเริ่มต้นได้จาก Workshop นี้

Software Agility Workshop
หลักสูตร Software Agility Workshop ถูกออกแบบและพัฒนาออกมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยนำกระบวนการ แนวคิดและหลักปฏิบัติ เช่น Agile, CMMi และ ITIL มาเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งควบคุมคุณภาพและดูแลบริการหลังการส่งมอบ


Show Calendar ...
 
 

The Thailand SPIN exists to promote software process improvement and software quality by providing a forum for discussions and sharing of software improvement experiences and ideas...

More >>

การพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ที่ดี และเป็นระบบนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว...

More>>