Digital Innovation Startup Apprentice

โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 12 ทีมสุดท้าย (ไม่เรียงลำดับ)
1. Bring 2. จองตลาดนัด
3. On Trends 4. Easy Jewelry
5. 3D World Amulet 6. Keen Profile
7. No.1 KIDs 8. Yes!Buy
9. Foodies 10. iinnet
11. My Courses 12. NorthWind

Digital Innovation Startup Apprentice?

โครงการฝึกทักษะการเป็น Startup ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมดิจิตอลต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล และการให้ทุนสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ
 • นักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงาน (สหกิจ)
 • มีไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สนใจเรียนรู้การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์
 • รวมทีมสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน 2-4 คนต่อทีม โดยมีอย่างน้อย 1 คนสามารถพัฒนาชิ้นงานได้
 • มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • การอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup
 • ลงพื้นที่สำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า
 • รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • สิทธิ์การใช้พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงานตลอดโครงการฯ
 • ช่องทางและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
 • หนังสือรับรองการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (สหกิจศึกษา)
 • ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริง

หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับรุ่น 2 (มิถุนายน - กันยายน 2560)

 • 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560

  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รับจำนวนจำกัด)

  นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ รวมทีม 2-4 คน พร้อมไอเดียนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็น Startup

 • 5 – 16 มิถุนายน 2560

  สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

  ทีมผู้สมัครเตรียมไฟล์ Presentation เพื่อนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่สนใจ ทีมละ 5 นาที/ถาม-ตอบ 5 นาทีต่อคณะกรรมการคัดเลือก ณ. อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ

 • 22 มิถุนายน 2560 (ช่วงเย็น)

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น Startup พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

 • 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

  กิจกรรม 3 Day Start up : Boot Camp

  กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน อบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับ 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

 • 22-23 กรกฎาคม 2560

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Project Development for Startups

  อบรมการเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วย Agile Project Development for Startup สามารถพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม/Prototype ด้วย Product and Service Design ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • 26 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2560

  กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา

  ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้ารับคำปรึกษา และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยโครงการฯสนับสนุนพื้นที่สำนักงานของซอฟต์แวร์พาร์คเป็นสถานที่ทำงาน ที่ประชุมได้ และเฉพาะนักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) เท่านั้นที่ต้องลงเวลาฝึกงานที่ซอฟต์แวร์พาร์ค

 • 26 สิงหาคม 2560

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pitching Coaching

  อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน Pitch Deck การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน และคณะกรรมการ พร้อมติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่ Startup ที่ผ่านเวทีการ Pitch มาแล้วทั้งไทยและต่างประเทศ

 • 28 สิงหาคม 2560

  กิจกรรมนำเสนอผลงานและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

  นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดำเนินโครงการโดย :

National Science and Technology Development Agency

www.nstda.or.th

Software Park Thailand

www.swpark.or.th

C asean Thailand

www.c-asean.org