Digital Innovation Startup Apprentice

โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น
เปิดรับสมัครรุ่น 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาโครงการ (มิถุนายน - กันยายน 2560) รับจำนวนจำกัด!!!

Digital Innovation Startup Apprentice?

โครงการฝึกทักษะการเป็น Startup ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมดิจิตอลต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล และการให้ทุนสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ
 • นักศึกษาที่ต้องการหาที่ฝึกงาน (สหกิจ)
 • มีไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สนใจเรียนรู้การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) เชิงพาณิชย์
 • รวมทีมสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน 2-4 คนต่อทีม โดยมีอย่างน้อย 1 คนสามารถพัฒนาชิ้นงานได้
 • มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • การอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup
 • ลงพื้นที่สำรวจตลาดและความต้องการของลูกค้า
 • รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • สิทธิ์การใช้พื้นที่และอุปกรณ์สำนักงานตลอดโครงการฯ
 • ช่องทางและเครือข่ายการดำเนินธุรกิจ
 • หนังสือรับรองการฝึกงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (สหกิจศึกษา)
 • ประสบการณ์จากลงมือปฏิบัติจริง

หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับรุ่น 2 (มิถุนายน - กันยายน 2560)

 • 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560

  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (รับจำนวนจำกัด)

  นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ รวมทีม 2-4 คน พร้อมไอเดียนวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็น Startup

 • 5 – 16 มิถุนายน 2560

  สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

  ทีมผู้สมัครเตรียมไฟล์ Presentation เพื่อนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่สนใจ ทีมละ 5 นาที/ถาม-ตอบ 5 นาทีต่อคณะกรรมการคัดเลือก ณ. อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ

 • 22 มิถุนายน 2560 (ช่วงเย็น)

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  ประกาศผลทีมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น Startup พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

 • 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

  กิจกรรม 3 Day Start up : Boot Camp

  กิจกรรมบูธแคมป์ 3 วัน 2 คืน อบรมการเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยการอบรมทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่นการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup ฯลฯ การลงพื้นที่สำรวจตลาด การรับคำปรึกษาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิตอล พร้อมชิงทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมสำหรับ 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท โดยโครงการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างตลอดกิจกรรม หมายเหตุ : ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม รับวัน DemoDay เท่านั้น

 • 8-9 กรกฎาคม 2560

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Agile Development

  อบรมการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้วย Agile Development สามารถพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (Prototype) ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • 26 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2560

  กิจกรรมการพัฒนาผลงานและการให้คำปรึกษา

  ช่วงเวลาการพัฒนาผลงาน พร้อมทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้ารับคำปรึกษา และรายงานความก้าวหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยโครงการฯสนับสนุนพื้นที่สำนักงานของซอฟต์แวร์พาร์คเป็นสถานที่ทำงาน ที่ประชุมได้ และเฉพาะนักศึกษาฝึกงาน(สหกิจศึกษา) เท่านั้นที่ต้องลงเวลาฝึกงานที่ซอฟต์แวร์พาร์ค

 • 26 สิงหาคม 2560

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Pitching Coaching

  อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมไฟล์นำเสนอผลงาน Pitch Deck การนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน และคณะกรรมการ พร้อมติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญและรุ่นพี่ Startup ที่ผ่านเวทีการ Pitch มาแล้วทั้งไทยและต่างประเทศ

 • 28 สิงหาคม 2560

  กิจกรรมนำเสนอผลงานและมอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

  นำเสนอผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณะต่อนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจ ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดำเนินโครงการโดย :

National Science and Technology Development Agency

www.nstda.or.th

Software Park Thailand

www.swpark.or.th

C asean Thailand

www.c-asean.org