No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Python for Non-Professional Programmers
 
 

Python for Non-Professional Programmers

Categories : Data Technology
Posted by : kotchaphan | Posted On : Thursday, 12 January 2017 18:58
Training Date : 16 May 2017 - 19 May 2017
Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Dr.Werasak Suengtaworn
Objectives :

Python เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาษา Python มีโครงสร้างในระดับพื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่ภาษา Python สามารถในซ่อนความยุ่งยากของภาษาไว้ภายใต้รูปประโยคง่ายๆ ไม่กี่แบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมขึ้นเอง หรือนำโปรแกรมของคนอื่นมาใช้ต่อยอดได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอย่างลึกซึ้ง หลายปีที่ผ่านมามีผู้สร้างโปรแกรมภาษา Python เป็นพื้นฐานของการนำไปใช้พัฒนาในสาขาต่างๆ จำนวนมาก เช่นในด้าน คณิตศาสตร์ กราฟิก การจัดการรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างแผนภูมิ(charts) การแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพ(visualization) การสร้างเกม การติดต่อกับระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล การขอข้อมูลจาก web server เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ส่งผลให้ภาษา Python ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูล รวมไปถึงผู้ที่ทำเกี่ยวกับ digital art ภาษา Python ทำให้เกิดกลุ่ม non-professional programmers คือผู้ที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนมาให้เป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ(คือมีรายได้จากการสร้างโปรแกรม) แต่สามารถสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยทำงานในสาขาอาชีพของตัวเอง

วงการศึกษาของไทยมีปัญหาที่ท้าทายอยู่หลายเรื่อง เช่น  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้“ แต่จะให้รู้อะไร ไม่ได้ระบุ และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสไปทั่วโลกคือ ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่า ในยุคต่อไปนี้เด็กทุกคนต้องมี “coding skill” เพราะ คนส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ติดตัวไปทุกที่ ทุกเวลา ความสามารถในการสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยกิจกรรมด้านต่างๆ ในอาชีพ จะเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิตได้อย่างมาก ปัญหาจึงอยู่ที่ผู้รับผิดชอบทางการศึกษาว่าจะสอน “coding skill” กันอย่างไร เพราะ “coding skill” ไม่ใช่การใช้ app

Who Should Attend :
 • -         ผู้เรียนต้องสามารถใช้งาน Windows และจัดการไฟล์ด้วย editor อะไรก็ได้ (เช่น Notepad)  หากมีประสบการณ์เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนจะช่วยได้อย่างมาก
 • -         มีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเตรียมไว้ให้ แต่ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมาใช้เองได้
 • -         ซอฟท์แวร์ที่ใช้ (Python) และโปรแกรมที่ใช้สอน สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้ แต่ต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย
Benefits :

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสนอหนทางหนึ่งคือ เราพัฒนา courseware สำหรับครู หรือคนทั่วไป เพื่อนำไปสอนนักเรียนในช่วง “ฯ เพิ่มเวลารู้“ โดยจะต่างจากการเรียนในวิชาทั่วไป ตรงที่ต้องลงมือสร้างและทดลองโปรแกรมจริงๆ ซึ่งจะเน้นในการสร้าง “coding skill” ด้วยภาษา Python เพื่อเตรียมทักษะในการสร้างโปรแกรมสำหรับช่วยกิจกรรมด้านต่างๆ ในชีวิต การเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Outline :

1. Just Enough Python:

 • Install Python and working with Python Shell
 • Operator and Variable
 •  Function, Loop and Condition

2. Let the Computer Computes

 • Big Numbers
 • Curious Patterns

3. Let create something useful:

 • Multiplication Tables
 • Kumon
 • Leap Year
 • Solving Equations (generate and test)
 • Symbolic Computation (sympy)

4. Math Adventure:

 • Approximation of Pi
 • Pursuing Big Primes

5. Going Graphic:

 •  Ploting and Charting (matplotlib)
 • Raster Graphic (tkinter)
 • Turtle Graphic (turtle)
 • Image Processing (PIL)
 • Farctals
 • Music (music21)

6. How about some games?

 •  Text mode Games
 • Graphic mode Games (with pygame)

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Ms. Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.th, ttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.