ติดต่อโครงการ

งานปรึกษาด้านไอที

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ชั้น 4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

99/31 หมู่ 4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02 583 9992 ต่อ 1431 – 1434

โทรสาร: 02 583 2884