หลักสูตร การพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ อไจล์

Agile: an Alternative Software Development

ปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบใหม่ชื่อว่าอไจล์(Agile) ได้เริ่มรับความสนใจกล่าวถึงและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้นทั้งองค์กรระดับเล็กและระดับใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลให้การพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น, ปัญหาต่างๆในระหว่างการพัฒนาถูกนำออกมาแสดงและดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและส่งผลกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

Scrum เป็นหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ (Agile) ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์และScrum รวมทั้งตัวอย่างและเทคนิคต่างๆของการปรับและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

วัตถุประสงค์

·        เพื่อเรียนรู้ Software Development Life Cycle
·        เพื่อเรียนรู้หลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์(Agile)
·        เพื่อเรียนรู้เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวบุคคล(Hyper Productivity)
·        เพื่อเรียนรู้เรื่องของการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เบื้องต้น(Software Quality and Software Testing)
·        เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยScrum
·        เพื่อเรียนรู้หลักเบื้องต้นของCMMI และการปฏิบัติงานร่วมกันกับScrum

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ


·        Product Manager

·        Project Manager

·        Programmer / Developer

·        System Analyst

·        Business Analyst

·        Software Tester

·        ผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์