กำหนดการฝึกอบรม

รุ่น

กิจกรรม

สถานที่

ฝึกอบรม (3 วัน)

ติดตามผล (Coaching)

1

เชียงใหม่

18 – 20 กันยายน 2556

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ต.ค. 56

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ.ย. 56

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธ.ค. 56

2

โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ

2 – 4 ตุลาคม 2556

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ย. 56

ครั้งที่ 2 วันที่   2 ธ.ค. 56

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ม.ค. 57

3

ซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี

30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556

ครั้งที่ 1วันที่   2 ธ.ค. 56

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 57

ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ก.พ. 57

4

โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

13 – 15 พฤศจิกายน 2556

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 57

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. 57

5

ซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี

8 – 10 มกราคม 2557

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.พ. 57

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มี.ค. 57

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เม.ย. 57

พิเศษ

ซอฟต์แวร์พาร์ค นนทบุรี

27 - 29 มกราคม 2557

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.พ. 57

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 57

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เม.ย. 57

6

ขอนแก่น

5 – 7 กุมภาพันธ์ 2557

ครั้งที่ 1 วันที่  7 มี.ค. 57

ครั้งที่ 2 วันที่  4 เม.ย. 57

ครั้งที่ 3 วันที่  2 พ.ค. 57

หมายเหตุ           

1.  กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.  การฝึกอบรม เริ่มเวลา 8.30 ถึง 17.30 น. ของทุกวัน

3.  กิจกรรมการติดตามผลและให้คำปรึกษากลุ่ม (Coaching) จะเริ่มหลังจากการเข้ารับการอบรมแล้ว 1 เดือน โดย  จะต้องเข้าพบที่ปรึกษาเดือนละ 1 ครั้ง กำหนดวัน-เวลา จะแจ้งให้ทราบระหว่างการฝึกอบรม