คุณทวิร พานิชสมบัติ

ทวิร พานิชสมบัติ

Certified Scrum Developer (CSD) ScrumAlliance.org

Certified ScrumMaster (CSM), ScrumAlliance.org
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติ: http://www.linkedin.com/in/roofimon

 

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด

กรุงเทพ, ประเทศไทย

ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟท์แวร์ด้วยอไจล์

 

Odd-e Agile Consulting

ประเทศสิงคโปร์

ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟท์แวร์ด้วยอไจล์

 

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

กรุงเทพ, ประเทศไทย

เมษายน 2554– ธันวาคม 2555

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างซอฟท์แวร์

 

บมจ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น (dtac)

กรุงเทพ, ประเทศไทย

ธันวาคม 2551 – เมษายน 2554

สถาปนิกด้านระบบสารสนเทศ, แผนก IT and Solution Architect, Technology Group

 

 

Fujitsu system business

กรุงเทพ, ประเทศไทย

มกราคม 2551-ธันวาคม 2551

ผู้จัดการโครงการ

 

Netplus Software

กรุงเทพ, ประเทศไทย

มิถุนายน 2546 – ธันวาคม 2551

นักพัฒนาภาษาจาวา

 

Zenithcomp

กรุงเทพ, ประเทศไทย

เมษายน 2544 – ธันวาคม 2544
นักพัฒนาระบบโลตัสโน๊ต

การศึกษา

Master of Network Computing

Monash University Melbourne Australia

พฤศจิกายน 2544 - มิถุนายน 2546

 

Graduate Diploma in Information System Development

The National Institute of Development and Administration (NIDA)  Bangkok Thailand

มิถุนายน 2542 - พฤษภาคม 2543

 

Bachelor of Electrical Engineering

Kasetsart University Bangkok Thailand

มิถุนายน 2537 - พฤษภาคม 2541

 

ผลงานวิจัย

Regular Paper “Measuring the complexity of mobile agents designed with Aspect/J”

http://proceedings.informingscience.org/IS2003Proceedings/docs/038Dospi.pdf