คุณโชคชัย ภัทรมาลัย

โชคชัย ภัทรมาลัย

Certified ScrumMaster (CSM), ScrumAlliance.org
Email: juacompe@sprint3r.com

ประวัติ: http://www.linkedin.com/in/juacompe

ประสบการณ์การทำงาน

RC International School

กรุงเทพ ประเทศไทย

มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน

Chief Technology Officer

 

Proteus Technologies Co. Ltd.,

กรุงเทพ ประเทศไทย

มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน

Hyper Productivity Seeker

 

Asian Institute of Technology

กรุงเทพ ประเทศไทย

สิงหาคม 2551 – เมษายน 2553

Lab Assistant

 

Asian Institute of Technology

กรุงเทพ ประเทศไทย

สิงหาคม 2550 – พฤศจิกายน 2550

Teaching Assistant

 

Rangsit University

กรุงเทพ ประเทศไทย

พฤษภาคม 2549 – มิถุนายน 2549

Teaching Assistant

 

Orcsoft Co., Ltd

กรุงเทพ ประเทศไทย

มิถุนายน 2548 – ธันวาคม 2548

Java Developer

 

การศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัญทิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Asian Institute of Technology

กรุงเทพ ประเทศไทย

มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2551

 

วิทยาศาสตร์บัญทิตสาขาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรุงเทพ ประเทศไทย

มิถุนายน 2544 – พฤษภาคม 2547

 

ผลงานและรางวัล

Contribute ให้ role v0.10 สามารถใช้กับDjango ได้

http://amolenaar.github.com/roles/html/history.html

 

ผู้รับรางวัล Hisamatsu prize สาขา Computer Science, AIT, 2008

 

ผู้รวมแข่งขัน AIT Masters Theses Competition, 2008 (3rd)

 

นักศึกษาอาสาสมัครช่วยงาน The 7th International Conference on AspectOriented Software Development (AOSD.08), Brussels, Belgium, 2008