0

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

หลายปีที่ผ่านมา มีหลากหลายบริษัทที่มาเข้าร่วมโครงการกับเรา

0

รายได้จากการสร้างงาน

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างรายได้แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท

0

การจ้างงาน

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการจ้างงานมากกว่า 2,500 อัตรา

ตัวอย่างของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Success

ผลงานมากมาย จากการผลักดันของโครงการ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆเท่านั้น

exzy

We believeA passion to be different,
We build a better tomorrow today!

Bangkok App

life is complicated, so we will simplify it.

Prolevel

Be in control of your business
anytime,anywhere, any device

AboutUS


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC: Business Incubation Center)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)       ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. (BIC: Business Incubation Center) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ จนในที่สุดสามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำผลงานของตนออกสู่เชิงพานิชย์อย่างจริงจัง พร้อมกับการประสานแหล่งทุน รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ได้ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีมาตลอด 14 ปี มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และ ดำเนินธุรกิจได้จริงมากกว่า 300 กิจการ และผู้ประกอบการมีรายได้รวมกันมากกว่า 2,000 ล้านบาท


โครงการ Success


โครงการ Success2017 เป็นโครงการที่ปรับปรุงมาจากโครงการ Incubation ที่จัดต่อเนื่องมา 16 ปี       เป็นโครงการสำหรับผู้บริหารกิจการ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP ,Mobile,Enterprise , Digital content,IT Consultant, IT Services, E-leaning, Game,Web ฯลฯ ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จและเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ

99

แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน

99

แบ่งกันรวย ช่วยกันโต

99

พร้อมกับการรับโอกาสดี ๆ ในชีวิต              สิทธิพิเศษ


       1. มีสิทธิเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อโอกาสในการรับ-ส่งงานกัน

       2. ได้รับสิทธิ์ในการอบรมเข้มข้นสำหรับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น โดย เจ้าของธุรกิจ และเชี่ยวชาญในธุรกิจซอฟต์แวร์/ดิจิตัล ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ

       3. ได้รับสิทธิบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจซอฟต์แวร์ /ดิจิตัล จริง เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ และ มีทางเลือกในการดำเนินธุรกิจได้รอบคอบ (มูลค่า : 200,000 บาท/ บริษัท )

       4. ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าร่วม กิจกรรมเปิดตลาดต่างประเทศ (อาจจะมีทุนสนันสนุน โดยผ่านการคัดเลือกไปครั้ง ๆ ไป)

       5. ได้โอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ใช้ ทั้งงานภาครัฐ และ เอกชน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย

       6. ได้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศผ่านเครือข่ายพันธมิตร ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน และกลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

       7. ได้รับ Microsoft Bizspark พร้อมทั้ง Azure Cloud ฟรี เป็นเวลา 3 ปี (มูลค่า 4,000,000 บาท )

       8. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่สำนักงาน ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ และ Garden of Innovation อุทยานวิทยาศาสตร์ รังสิต (มูลค่า 80,000 บาท)

       9. มีโอกาสเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ

       10.ได้รับการสนับสนุนจาก SAMSUNG มากมาย อาทิ

             - ได้รับการอบรมเทคโนโลยีจาก SAMSUNG ก่อนใคร

             - ได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึง Mobile Device Lab สำหรับทดสอบ จาก SAMSUNG

             - เพิ่มโอกาสขยายช่องทางการขาย ผ่านทีมขายของทางบริษัท SAMSUNG

       11. มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการทำตลาดเฉพาะกลุ่ม (Vertical Market) (มูลค่า 400,000 บาท)

       12. มีสิทธิได้รับค่าที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นจำนวน 50% ของโครงการ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท              คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ


              1. เป็นผู้ประกอบ กิจการซอฟต์แวร์ และ ไอทีทุกประเภท ทั้ง ERP ,Mobile,Enterprise,Digital content,IT Consultant,IT Services,E-leaning,Game,Web ฯลฯ

              2. มีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน พร้อมที่จะออกสู่ตลาด

              3. มีความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานขององค์กรธุรกิจให้เข้มแข็ง และ เติบโต

              4. มีความมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี

              5. พิเศษ หากท่านผ่านเวที ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                            5.1 ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
                            5.2 ได้รับรางวัล จาก Startup ทั้งในและต่างประเทศ

              6. พิเศษ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ คือ
                            6.1 ผู้ที่ได้รางวัล TICTA ,APICTA,เจ้าฟ้าไอที, Samart Innovation Awards
                            6.2 ผู้ที่ทำกิจการเพื่อสังคม (social Enterprise)
                            6.3 ผู้ที่มี Solution ด้าน Healthcare, การด้านเกษตร
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 5,350 บาท(รวม VAT)

ด่วน !! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 บริษัทเท่านั้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และไอที ได้ที่นี่What Our Customers Say About Us?


 •      ธีระ ศิริเจริญ , CEO & Co-Founder , GolfDigg

  “Success นั้นได้ให้ทั้งอาจารย์คอยแนะนำ ตักเตือน ชี้แนะสิ่งต่างๆให้ทั้งพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือ และเพื่อนๆ ผู้ประกอบที่คอยสนับสนุนกันในทุกๆ เรื่องขอขอบคุณ Sucess ที่เป็นโครงการที่ดีมากๆ สำหรับ startup และทำให้พวกเราเดินหน้าอย่าง...มั่นใจขึ้นครับ”


 •      คุณพิมพ์รัตน์ และ วีระวัฒน์ , Co-founder, Cube SoftTech

  “Cube SoftTech Co., Ltd. ขอขอบคุณคณาจารย์และทีมงานโครงการบ่มเพาะ Success จัดโดย สวทช. ที่ได้ให้การสนับสนุน ให้แนวทางการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยม ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความช่วยเหลือของโครงการ”


 •      จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา , CEO , EXZY

  “...เรามักถูกสอนเสมอว่าทางลัดไม่มีจริง แต่การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Success นับเป็นหนึ่งในทางลัดของบริษัทเราครับ เราได้พบกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีประสบการณ์ เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องความน่าเชื่อถือ รวมถึงการ PR ในรูปแบบต่างๆด้วยครับ”


 •      ทีปกร ศิริวรรณ , Founder & Quarterback , CSI

  “ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นสิ่งที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน แต่หนทางที่เดินไปนั้น จะมีเพื่อนดีๆ จากโครงการนี้ ร่วมเดินทาง”


 •      ศุภยศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ , Co-founder , VEO Online

  “สิ่งสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการที่ถัดจากความฝันและ Passion คือ การพัฒนาทักษะของตนเอง, การหาเพื่อนร่วมทาง, และการหาทรัพยากร โครงการ SUCCESS เรียกได้ว่าเป็น hub สำคัญสำหรับ 3 อย่างนี้ SUCCESS...เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสำเร็จ!”


 •      Craig Huang, Co-founder & operation manager

  "By simply providing the methods, connections, opportunities and resources, the Success Program makes a huge difference for us as a start-up company. We are proud to be part of it!"


 •      นวรัตน์ อรรถานุกูล , MD บริษัท ACI Software

  "หากเปรียบการทำธุรกิจดั่งการปลูกต้นไม้ ผุ้ประกอบการใหม่เป็นเมล็ดพันธุ์ ศูนย์บ่มเพาะฯ คือ แปลงเพาะต้นกล้าให้เติบโต ให้น้ำ ให้ปุ๋ยด้วยความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฯมากมาย ทั้งยังให้โอกาสในการเติบโตสู่โลกกว้างด้วยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับว่ามีนัยสำคัญยื่งต่อการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"


 •       ชัชวาลย์ บัวเล็ก , Founder , SharityBox

  “แม้ว่า SharityBox.com จะเป็น Social Tech Startup ที่เพิ่งเริ่มต้น แต่โครงการ Success ได้ให้การสนับสนุนในหลายๆ เรื่อง ทั้งการปรับเปลี่ยน Business Model และให้โอกาศได้ไปนำเสนอกับนักลงทุน ทำให้วันนี้ SharityBox พร้อมที่จะก้าวต่อไปในอนาคต ”


 •      วรรณวิสา อุทรานันท์ , General Manager , Blueball

  “โครงการ Success ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์อย่างมากมาย รวมทั้งการให้คำปรึกษา การส่งเสริมด้านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก เปิดโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทีมงานให้ความช่วยเหลือ ประสานงานเป็นอย่างดี ทำงานกันอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ”