Step 1 Basic PLC Programming & PLC Wiring

Factory Technology

Workshop เรียนรู้การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน สร้างความเข้าใจระบบไฟฟ้า และการต่อใช้งานอุปกรณ์อุตสาหกรรม ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานไฟฟ้าก็เรียนได้ Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
14 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 17:00:00
Training Date :
14 September 2023 - 15 September 2023
Status :
Class end / Close
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Type :
Classroom
Step 1 Basic PLC Programming & PLC Wiring

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 1. การต่อแหล่งจ่ายไฟ
 2. การต่อใช้งาน Switch / Lamp / Emergency / Buzzer
 3. การควบคุม DC Motor ด้วย Relay
 4. การควบคุม DC Motor ด้วย PLC
 5. การต่อใช้งาน Photo Sensor / Proximity Sensor
 6. การควบคุม Stepping Motor ด้วย PLC
 7. การใช้คำสั่งใน PLC ต่างๆ ซึ่งมีบทเรียนทั้งหมด 25 ความรู้ 39 การประยุกต์ใช้งาน

1. ผู้ที่จบหรือกำลังศึกษาในสาขา ดังต่อไปนี้

 • สาขาแมคคาทรอนิกส์
 • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาไฟฟ้ากำลังสาขาช่างกล

2. บริษัทและผู้ประกอบการ

 • วิศวกรระบบอัตโนมัติ หรือวิศวกรในโรงงาน
 • ช่างเทคนิคในโรงงาน
 • ผู้จัดการ และระดับหัวหน้า
 • ผู้ประกอบการโรงงาน หรือผู้บริหาร

3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจต้องการพัฒนาทักษะ PLC

ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก Thai PLC Center และซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช

1. พื้นฐานไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ

2. การใช้มิเตอร์วัดกระแสไฟ, แรงดันไฟฟ้า, ความต้านทาน

3. การต่อใช้งานรีเลย์ (Relay)

4. การต่อมอเตอร์ไฟกระแสตรงด้วยรีเลย์ ให้หมุนเดินหน้าและถอยหลัง

5. การต่อ PLC กับอุปกรณ์ด้าน Input (แบบ Sink หรือ Source)

6. การต่อ PLC กับอุปกรณ์ด้าน Output (แบบ Sink หรือ Source)

7. การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมสำหรับเขียนภาษา Ladder Diagram เพื่อสั่งงาน PLC

8. มีการทดลองเขียนโปรแกรม จำนวน 20 การทดลอง

 

การทดลองที่ 1 การทำ Output เป็นเหมือน Input (Output Same Input)   

การทดลองที่ 2 การกลับสถานะ Output (Invert Output)

การทดลองที่ 3 การกด Switch แล้วหลอดไฟค้างตลอด (Self Holding)

การทดลองที่ 4 การกด Switch เพื่อให้หลอดไฟติดค้างและให้หลอดไฟดับ ด้วยคำสั่ง Set/Reset

การทดลองที่ 5 การล็อกไม่ให้ Output ทำงานพร้อมกัน แบบที่ 1 (Interlock Output)

การทดลองที่ 6 การล็อกไม่ให้ Output ทำงานพร้อมกัน แบบที่ 2 (Interlock Input)

การทดลองที่ 7 การรับค่า Input ของ PLC และทำให้เป็นสัญญาณ Pulse (Read Pulse Input)

การทดลองที่ 8 การใช้งานรีเลย์ภายใน (Internal relay)

การทดลองที่ 9 การใช้งานตัวตั้งเวลาใน PLC (Timer)

การทดลองที่ 10 การสร้างไฟกระพริบ (LED Flicker)

การทดลองที่ 11 การสร้างไฟวิ่ง (LAMP Rotation)

การทดลองที่ 12 การใช้งานตัวนับใน PLC (Counter)

การทดลองที่ 13 การใช้งาน Data Register

การทดลองที่ 14 การควบคุม DC Motor ด้วย PLC และใช้งาน Emergency

การทดลองที่ 15 การหยุดการทำงาน DC Motor ด้วย Photo Sensor

การทดลองที่ 16 การหยุดการทำงาน DC Motor ด้วย Proximity Sensor

การทดลองที่ 17 การควบคุม Stepping Motor ให้ควบคุมแบบ Speed control

การทดลองที่ 18 การควบคุม Stepping Motor ให้เข้าตำแหน่ง Home

การทดลองที่ 19 การควบคุม Stepping Motor ให้ควบคุมตำแหน่งแบบ Incremental

การทดลองที่ 20 การควบคุม Stepping Motor ให้ควบคุมตำแหน่งแบบ Absolute

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81440 - 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

เพิ่มเพื่อนกับ Software Park

3,500 THB .

ราคาสุทธิ 3,745 บาท 
(รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม Enroll now หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระเงินหลังจากที่ท่านได้รับ Email ยืนยันการเปิดอบรมจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

Enroll nowขออภัย คลาสนี้สิ้นสุดและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
14 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 17:00:00
Training Date :
14 September 2023 - 15 September 2023
Status :
Class end / Close

Instructor info
avatar
อ.นิมิตร แก้วกิ่ง

Master Trainer, Thai PCL Center