การมีกระบวนการทำงานที่ดีสำคัญอย่างไรกับบริษัท SME

เราเป็นเเค่บริษัทเล็กๆ มีอะไรก็คุยกันเเละทำให้เสร็จ การมีกระบวนการทำงานจะสำคัญอย่างไร หลายคนมีคำถามในใจ ถ้าคุณมีคนเเค่สองหรือสามคนในบริษัท การคุยกันเเละตัดสินใจเลยว่าจะทำอย่างไรก็อาจจะง่าย คุณสามารถมีเวลาพูดคุยเเละหาทางทำงานร่วมกันได้ คุยกับทุกคนได้

เเล้วถ้าคุณเริ่มมีพนักงานมากขึ้นจาก 5-10 คน เป็น 30 หรือมากกว่า 100 คน โปรเจคเพิ่มขึ้น ลูกค้ามากขึ้น อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีกระบวนการทำงานที่ดี แน่นอนพนักงานต่างทำงานในเเบบตนเอง การดูเเลคุณภาพ การสื่อสารก็เริ่มใช้เวลาและยากมากขึ้น ถ้าคุณไม่ได้เตรียมกระบวนการและสร้างคนไว้ก่อน SME ก็ประสบความท้าทายเหมือนบริษัทใหญ่ๆเช่นกัน

การจะสร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพนั้น เราต้องมีองค์ประกอบสามส่วนที่สมดุล

  1. People คนที่มีทักษะและแนวคิดในการทำการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. Process กระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับการทำงานในโลกที่ต้องการความคล่องตัวเเละการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเข้าใจเเละเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้คนนำมาใช้จริง
  3. Tools เครื่องมือหรือระบบที่ช่วยให้การทำกระบวนการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวขึ้น เหมาะกับสถานการณ์เเละคนทำงาน

Capability Maturity Model Integration หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า CMMI เป็นหนึ่งใน Framework for Process Improvement ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการ การพัฒนาและ/หรือการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ

CMMI กล่าวไว้ว่า

“The Capability Maturity Model Integration (CMMI) is a proven set of global best practices that drives business performance through building and benchmarking key capabilities.”

CMMI มีหัวข้อที่ครอบคลุมสิ่งที่ทุกองค์กรต้องบริหาร และจัดการไว้ดังนี้

เมื่อลองมาพิจารณาทุกด้านเป็นสิ่งที่ SME เองต้องทำอยู่เเล้ว ดีไหมถ้ามีกรอบการทำงานอะไรที่ช่วยให้เราปรับกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานและคล่องตัวต่อการเปลี่ยนเเปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

หลายปีที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ Software Park Thailand มีการสนับสนุนการทำมาตรฐานและให้ความรู้ในการทำกระบวนการให้มีประสิทธิภาพแก่ SME หลายแห่ง ปัจจุบันได้เติบโตสร้างสินค้าและบริการที่เรามีใช้กันทั้งในและนอกประเทศ

นอกจาก CMMI เเล้วก็ยังมีมาตรฐานและแนวคิดเเบบต่างๆ เช่น ISO, ITIL, Agile และอื่นๆ ที่คุณสามารถนำมาพัฒนากระบวนการในการสร้างทีม สร้างองค์กรที่สร้างสรรธุรกิจและสิ่งดีๆให้สังคมได้เช่นกัน

นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...