โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษา
ชื่อบริษัท
บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด
บจก.วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์
บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พีเคที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ล ไอ จำกัด
ห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและทดสอบ / NECTEC
บริษัท แอดวาน ไอเดีย จำกัด
บริษัท วิสดอม เซ็นเตอร์ จำกัด
Smith
Smith
Smith