ทำ Process Improvement อย่างไรให้เหมาะสมและเกิดความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนเเปลงในยุคปัจจุบัน

เเน่นอนว่าเป้าหมายหนึ่งของการสร้างกระบวนการคือคุณภาพ และสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อสร้างสินค้าและ/หรือบริการที่ดีมีคุณภาพก็คือมาตรฐาน

คุณทราบหรือไม่ว่าอีกเป้าหมายหนึ่งของกระบวนการคือความคล่องตัว และลดความซับซ้อน

มาตรฐานช่วยให้เราทราบถึงขั้นตอนและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ ทราบว่าส่วนใดควรปรับให้ดีขึ้น คล่องตัวขึ้น สร้างคุณภาพของผลงานและการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป

การทบทวนกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยสร้างความคล่องตัวในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือ สถานการณ์โลก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราให้คล่องตัวโดยยังคงรักษาคุณภาพของงานไว้ ตอนนี้หลายคนทำงานจากบ้าน แล้วกระบวนการทำงานของเราจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมและช่วยให้คนทำงานคล่องตัวขึ้นได้

ในมาตรฐาน CMMI จะมีกระบวนการหนึ่งที่ให้คุณสามารถขอปรับเปลี่ยนการทำงานจากที่เคยกำหนดไว้เป็นการ Tailoring Process ให้เหมาะกับทีมหรือการทำงานครั้งนั้น หมือนคำว่า Tailor ที่หมายถึงการตัดเสื้อให้เหมาะกับเเต่ละคนนั่นเอง และหลายๆครั้งสิ่งที่ทีมขอปรับนั้นก็เป็นหนึ่งใน Feedback ที่ทำให้เรานำมาปรับมาตรฐานกลางให้ดียิ่งขึ้น ทันยุคสมัยมากขึ้นนั่นเอง

และควรพิจารณาด้วยว่ากระบวนการทำงานที่ขอปรับนั้นมันง่าย คล่องตัวและเหมาะสมหรือยัง

ในมุม Agile ก็มีการทำ Process Improvement เช่นกัน เรามักจะคุยกันทุกๆสัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละครั้งเกี่ยวกับ Feedback ในกิจกรรมที่เรียกว่า Retrospective เพื่อปรับวิธีการทำงานที่เคยได้ตกลงไว้

ตอนสร้างหรือปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้งานดีขึ้น เราอาจลองใช้ Design thinking มาลอง Design Process ได้เช่นกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจกระบวนการทำงานและพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้น เราเองก็ต้องปรับกระบวนการและฟัง Feedback จากคนใช้กระบวนการเช่นกัน

นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร

Process Improvement & Agile Mindset / Agile - Lean for Project and Operation work (Scrum & Kanban) / Effective Retrospective / Coaching & Train the Trainer Dojo / Personal Agility / Design Thinking for Life

Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...