รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บริษัท พีเคที คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
: PKT Consultant Co., Ltd.
ที่ตั้งบริษัท
: 90/389 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 ถนนพระยาสุเรนทร์ คลองสามวา กรุงเทพ 10510
เวบไซต์
: www.pkt-consult.com
ข้อมูลบริษัท
: PKT Consultant เราคือบริษัทที่ปรึกษาที่บริษัทซอฟต์แวร์ต่างให้ความไว้วางใจ ด้วยความเชี่ยวชาญลึกซึ้งด้านการปรับปรุงกระบวนการ การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ของทีมที่ปรึกษามืออาชีพ โดยนำเอามาตรฐานสากล และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน PKT Consultant จึงเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนเอง เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเลิศ รวดเร็ว และเปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดเวลาและงบประมาณ รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้สมดังความไว้วางใจที่เราได้รับมอบหมายจากลูกค้าของเราทุกราย
บริการ
: PKT Consultant ให้บริการด้านที่ปรึกษา โดยทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• CMMI for Dev, CMMI for Service
• ISO 27001
• ISO 20000
• ISO 29110
• ISO 9001
• ISO 15504
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
: 8 คน
     - ที่ปรึกษา
: 4 คน
     - ผู้ประเมิน
: 1 คน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: ขวัญเดือน ทิพยมนตรี
ตำแหน่ง
: Managing Director, Senior Consultant
โทรศัพท์มือถือ
: 0828941936
โทรศัพท์
: 02-321-1198
อีเมล์
: khwanduen@pkt-consult.com
แฟกส์
: 02-321-1198


Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...