โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI 2559

สำดับที่

ชื่อบริษัท

Overall

รายงานผล

1 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
71.43%
ผลการรายงาน
2 บริษัท สุวิเทค จำกัด
88.64%
ผลการรายงาน
3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
100%
ผลการรายงาน
4 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
100%
ผลการรายงาน
5 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
100%
ผลการรายงาน
6 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
100%
ผลการรายงาน
7 บริษัท แพคกอน จำกัด
84.49%
ขอยุติโครงการ
8 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
100%
ผลการรายงาน
9 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
100%
ผลการรายงาน
10 บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
100%
ผลการรายงาน
11 บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
100%
ผลการรายงาน
12 บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด
52.94%
ขอยุติโครงการ
13 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
100%
ผลการรายงาน
14 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
39.29%
ขอยุติโครงการ
15 บริษัท วีพี แอดวานซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
100%
ผลการรายงาน
16 บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
100%
ผลการรายงาน
17 บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด
100%
ผลการรายงาน
18 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกั
100%
ผลการรายงาน
19 บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด
100%
ผลการรายงาน