รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บจก.วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์
 
: VL Business Consultant Co.,Ltd.
ที่ตั้งบริษัท
: 3761/376 ถ.เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพ 10120
เวบไซต์
: http://www.vlbcs.com
ข้อมูลบริษัท
: วีแอลฯ - ที่ปรึกษาCMMIสายปฎิบัติ ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดตลอด20ปี
ข้อมูลสำคัญของวีแอลฯ
1.เป็นที่ปรึกษารายแรกของไทย
2.มีประสบการณ์ในการทำโครงการซอฟต์แวร์และบริหารบริษัทซอฟต์แวร์
3.เป็นที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธรรมชาติของงานและคนด้านซอฟต์แวร์ดีที่สุด
4.มีประสบการณ์จริงในการนำมาตรฐานCMMIมาปฎิบัติงานอย่างประสบความสำเร็จ
5.เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีความเข้าใจด้านคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ(Know what, Know how, and Know why)
6.มีลูกค้าอ้างอิงจำนวนมาก
บริการ
: ให้บริการCMMIครบวงจร
1.Training : CMMI Level3 Workshop, CMMI Level2 Workshop
2.Consulting : Gap Finding and Analysis, CMMI Consulting, Process Design and Process Improvement
3.Appraisal : CMMI Appraisal

ให้บริการฝึกอบรมในหัวข้ออื่นๆ
1.Requirements Elicitation Techniques
2.Requirements Analysis and Management
3.Requirements Change Management
4.Practical IT Project Management
5.Software Project Estimation
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
: 4 คน
     - ที่ปรึกษา
: 2 คน
     - ผู้ประเมิน
: 1 คน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: วิสุทธิ์ ลือชัยเฉลิมสุข
ตำแหน่ง
: หัวหน้าทีมที่ปรึกษาและวิทยากร
โทรศัพท์มือถือ
: 0849743399
โทรศัพท์
: 0994377372
อีเมล์
: visoot@vlbcs.com
แฟกส์
:


Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...