รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
 
: ISEM Co., Ltd.
ที่ตั้งบริษัท
: 98/75 ม.5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 (ประเทศไทย)
เวบไซต์
: www.isem.co.th
ข้อมูลบริษัท
:  Establish in 1998, ISEM is the first consulting firm of SW engineering as top 5 listed ranking of for delivering
the CMMI training and SCAMPI appraisals for DEV, SVC, AQC, Practitioners (worldwide)
 7 certified Instructors and, 11 certified Lead Appraisers for CMMI Maturity Level 2-3-4-5
 Establish in October 2020, the ISO29110 business model as the first Certified Body (CB) of Thailand
 Focus on professional certification services and building up the ISO29110 deployment society thru Thailand, UK, Europe, Basil, AEC countries in 2021
 For ISO29110, we aim to build up the 20 certified Trainers, 90 certified Lead Auditors, 200 certified
Practitioners, and 10 certified Observers
 For ISO29110, we aim to certify the 200 ISEM-Certified organizations (VSE: Very Small Entity)
 Experienced area: VSE, SME, Banking, Telecommunication, Government, State Enterprise, IT professional services, non-SW development, Embedded Systems, Mobile, E-commercial, etc.
 Today, the ISEM partners family worldwide works with organizations for the enterprise-wide deployment of process improvement and quality initiatives using various models like CMMI®, Six Sigma, COBIT, ITIL, ISO 9001, ISO29110, ISO27001, PDPA, Process and Products Performances Improvement, Quality Management,
Risk Management, Project Management, Change Management, Knowledge Management and Innovations
Management interventions to name a few.
 Over 512 organizations in 32 Countries for CMM/CMMI appraisals, including State Enterprise, Governmental
organizations and nodal agencies, worldwide trust our Consulting Services as well as their Process
Improvement Team.
บริการ
: MMI Products Suites
 CMMI for Acquisition
 CMMI for Development
 CMMI for Services
 CMMI Training
 CMMI Appraisal Services
 CMMI High Maturity Appraisal Services
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
: 5 คน
     - ที่ปรึกษา
: 2 คน
     - ผู้ประเมิน
: 1 คน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล
ตำแหน่ง
: ประธานกรรมการบริหาร
โทรศัพท์มือถือ
: 081-556-0117
โทรศัพท์
:
อีเมล์
: chayakorn@isem.co.th
แฟกส์
:


Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...