รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด
 
: Global Process Innovations (GPI) Asia Co., Ltd.
ที่ตั้งบริษัท
: เลขที่ 8 อาคารรักดี ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 1 ซอยสุขสันต์ ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เวบไซต์
: www.GPIASIA.net
ข้อมูลบริษัท
: GPI Asia เป็น บริษัท ที่ปรึกษามืออาชีพก่อตั้งขึ้นในปี 2550 วัตถุประสงค์หลักของเราคือการช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษากระบวนการและขั้นตอนต่างๆได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งมีตัวชี้วัดที่มีความหมายที่สามารถวัดผลงานได้ เราเชื่ออย่างแท้จริงว่าการมีข้อมูลและเมตริกที่ถูกต้องและเพียงพอจะช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น GPI ASIA ได้ให้คำปรึกษาและบริการฝึกอบรมเพื่อช่วยลูกค้าของเราปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ตาม CMMI Framework เรามีลูกค้าที่ได้รับการประเมินด้วย CMMI Framework ในทุกระดับ (Maturity Level 2, 3, 4 และ 5) และโมเดล CMMI ต่างๆรวมถึง CMMI for Development และ CMMI for Services เรามีประสบการณ์ยาวนานและมีลูกค้าหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็ก (< พนักงาน 10 คน) ถึงปานกลาง (10-100 คน) และขนาดใหญ่ (> 100 คน) นอกจากนี้เรายังมีลูกค้าในธุรกิจที่หลากหลายเช่นซอฟต์แวร์การเงินโรงพยาบาลโรงแรมอาหารและอื่น ๆ
บริการ
: GPI ASIA provides quality customized services, training, and tools. GPI ASIA assists our clients in creating the most effective software processes to meet each organization is unique requirements. We offer professional services in:

-Process Consulting and Appraisal
-Process Training
-Process Tools

Our key objective is to help clients sustainably maintain their processes and procedures as well as have meaningful metrics that can measure work performance.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
: 6 คน
     - ที่ปรึกษา
: 5 คน
     - ผู้ประเมิน
: 1 คน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: อธิตยา สาระมาศ
ตำแหน่ง
: Administrator
โทรศัพท์มือถือ
: 0956200855
โทรศัพท์
: 025870243
อีเมล์
: atittaya.s@gpiasia.net
แฟกส์
: -


Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...