โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน CMMI® เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Software Products & Services) เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทย
        การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของภาครัฐ นอกจากจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้มแข็ง ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลกได้อีกด้วย
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (SWP) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® (Capability Maturity Model Integration Promotion Project)” เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และขอการรับรองมาตรฐาน CMMI®

บริษัทที่ผ่านการประเมิน CMMI®

1 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
2 บริษัท สุวิเทค จำกัด
3 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
4 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด
5 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
6 บริษัท วีพี แอดวานซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
7 บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
8 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
9 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
10 บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
12 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
14 บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
15 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
16 บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI 2559

(ครั้งที่ 1)

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 DEV Level 3 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
2 DEV Level 3 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
3 DEV Level 3 บริษัท แพคกอน จำกัด
4 DEV Level 3 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์  จำกัด
5 DEV Level 3 บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
6 DEV Level 3 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
7 DEV Level 3 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
8 SVC Level 3 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
9 SVC Level 3 บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
10 DEV Level 2 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด
11 DEV Level 2 บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด
12 SVC Level 2 บริษัท สุวิเทค จำกัด
13 Re-DEV Level 3 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
14 Re-DEV Level 3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
15 DEV Level 3 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด

(ครั้งที่ 2)

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
16 Re-DEV Level 3 บริษัท วี พี แอดวานซ์ จำกัด
17 DEV Level 2 บริษัท วี พี แอดวานซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
18 Re-DEV Level 3 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่นและบริการ จำกัด
19 DEV Level 2 บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด
20 SVC Level 2 บริษัท อีเวนท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลการสมัครโครงการ


ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม


[ ดูภาพถ่ายทั้งหมด ]


สื่อออนไลน์

แฟ้มข่าว​