ARI Academy Training Schedule

IoT DevCamp

Our goal:

“ความร่วมมือของ Software Park Thailand และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อตอบโจทย์การผลิตบุคลากรทางด้าน IoT

ความเป็นมา

IoT DevCamp ได้ถูกสร้างขึ้นจากความร่วมมือของ Software Park Thailand และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อตอบโจทย์การผลิตบุคลากรทางด้าน IoT ซึ่งเป็นสายอาชีพใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีเก่า ให้เข้าสู่โลกใบใหม่ได้โดยง่าย และเป็นหัวเรือสำคัญด้านหนึ่งของ Digital Transformation

อีกทั้งยังมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ใช้ความรู้ที่เรียนในการพัฒนาเทคโนโลยีการทำงานผ่าน Internet ได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้กับ Covid-19 ที่ต้องใช้การ Work from home เป็นหลัก จึงทำให้ถึงแม้จะถูกกักตัวก็ยังสามารถควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกลได้ ซึ่งตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และส่งต่อไปยังการพัฒนาโรงงานให้กลายเป็นโรงงานทันสมัยแบบ 4.0 ได้ต่อไป

มีมาแล้วกี่รุ่น รวมกี่คน ผลลัพธ์เป็นยังไง

IoT DevCamp เปิดเป็นรุ่นที่ 1 ในปีค.ศ.2021 โดยมีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมด จำนวน 32 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ

  • มีผู้ได้รับเชิญจากทางบริษัทที่เข้าร่วมในวัน Speed Dating Day จำนวน 8 ท่าน
  • ตัดสินใจเข้าร่วมทำงานกับบริษัทที่เชิญสัมภาษณ์ จำนวน 2 ท่าน
  • วางแผนร่วมกันเพื่อก่อตั้ง Start Up 2 ท่าน
Image

0

เข้าร่วมโครงการ

0

เชิญสัมภาษณ์งาน

0

ทำงานกับบริษัทที่เชิญสัมภาษณ์

0

ร่วมกันก่อตั้ง Start Up
กิจกรรมมีอะไรบ้าง ความโดดเด่นของหลักสูตร

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทางโครงการ ได้จัดการเรียนการสอน เป็นแบบ Hybrid มีทั้งการเรียนผ่าน Online และ Offline ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เรียนทุกคนของเราจะมีทั้งการเรียนเชิงทฤษฎี ให้ได้ lecture ตกตะกอนความรู้กันตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน ไปจนถึงวิชาที่เจาะลึกเข้มข้น สามารถทำงานได้จริงรูปแบบ Fullstack รวมถึงมีช่วงเวลา Workshop ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์และเครื่องมือ IoT มาตรฐานอุตสาหกรรมโรงงาน รวมถึงโปรเจคจบในรูปแบบกลุ่ม ซึ่งหัวข้อในการทำนั้นจะจำลองจากสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดแก้ไขปัญหา นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ ออกมาเป็น


ไอเดีย IoT รวมถึงได้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน

สำหรับหลักสูตร Advance สำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน IoT มาบ้าง ก็จะมีการพาเข้าชมสถานที่และกระบวนการทำงานในโรงงานจริง เป็น Business Tour และการ Networking ไปในตัว ยกตัวอย่างสถานที่ เช่น EEC Automation Park และ SQ2 Automation IOT and Packaging Learning Center เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดวัน Speed Dating Day ซึ่งได้ความร่วมมือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องทาง IoT และมีความสนใจที่จะรับสมัครบุคลากร เข้ามาร่วมฟังการพรีเซ้นท์โปรเจค รวมถึงทำการ สัมภาษณ์ผู้เรียนในเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศไทยต่อไป

ภาพประกอบ
ตัวอย่าง Agenda