Upcoming Courses

Showing 99 result

course image
CompTIA Certification Program
CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน

CompTIASecurity+ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ANSIและยังสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 17024ซึ่งเป็นการยืนยันถึงมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องของ CompTIA Security+ โดยที่หัวข้อต่างๆ ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ CompTIA Security+ เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Information securityในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างแท้จริง

course image
CMMI PROFESSIONAL SERIES
CMMI V3.0

ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ ที่มีการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ มีวิธีการวัดผล การประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพจนถึงมือลูกค้า รวมถึงการอัพเดทมาตรฐาน CMMI V3.0 ว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้าง

course image
Project Management
Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว

หลักสูตรอบรมและติวข้อสอบ PMP Certification ของ PMI (ไม่รวมสอบ) ที่เจาะลึกทุกองค์ความรู้ของการบริหารโครงการ (Project Management) ทั้งในระดับ Fundamental, Intermediate และ Advance พร้อมติวการทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI และใช้เคลมคุณสมบัติ 35HRs PDU ได้ -.คลิกเพื่อชม Introduction และบทสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม.-

course image
Software TestingMobile Application
Effective Android Testing (Java and Kotlin)


การอบรมเน้นเรื่องของการทดสอบและพัฒนา Automation testing สำหรับ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่าเมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดการทดสอบเหล่านั้นขึ้นมา โดยการลงมือทำ (Workshop) จากระบบงานที่กำหนดให้ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการพัฒนา Android Application ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

course image
Professional Certification Program
Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd 

คอร์สอบรม Online เนื้อหาแน่นๆ สำหรับ Digital Marketer ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ในทุกแง่มุมและช่องทาง เช่น search engines, websites, PPC, social media, email, mobile และอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
AI & Data Technology
Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Managements

Generative AI; Intelligence Applications; Augmented Connected Workforce;  AI Trust, Risk, and Security Management;
Platform Engineering and SuperApp
เทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร, มีความสำคัญและมีรูปแบบการทำงานอย่างไร, ประโยชน์และผลกระทบ
ของแต่ละเทคโนโลยีส่งผลอย่างไรบ้าง
และแนวทางการประยุกต์ใช้งาน (Use cases) กับธุรกิจ/หน่วยงานได้อย่างไร

course image
Entrepreneurship
101: เคล็ดลับความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น (Foundation)

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ เคล็ดลับการเริ่มต้นทำธุรกิจยุคใหม่ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่มีโอกาสเติบโตไว หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ 

course image
Digital Technology
Version Control with Git and Gitlab

ทุกวันนี้ Developer แทบจะทุกคนต้องรู้จัก Git แต่การใช้ Git นั้นเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย แต่จะเข้าใจในรายละเอียดและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ยิ่งเมื่อรวมกับการติดตั้ง Server ที่ใช้สำหรับเก็บ Repository ไว้ในองค์กรด้วยแล้ว ยิ่งทำให้มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น