Upcoming Courses

Showing 104 result

course image
Robotics
Robot Rescue Simulator Advance

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยต้องทำ Pretest เพื่อรับสิทธิ์เรียนฟรี

course image
Graphic Design
Illustrator Professional with Adobe Illustrator CC

Adobe Illustrator เป็นโปรแกรมกราฟิกเวกเตอร์ยอดนิยมสำหรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดีย สร้างโลโก้ ไอคอน และวาดภาพประกอบ หลักสูตร Illustrator Professional เป็นหลักสูตรทำให้ผู้เข้าอบรมใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมพร้อมสิทธิสอบ Adobe Certified Professional ฟรี!

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง-

-Click-เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร-

course image
Digital Technology
ReactJS with TypeScript

เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน Web Application ด้วย React.js (Typescript) ซึ่งถูกจัดว่าเป็น JavaScript Library กำลังเป็นที่ยอดนิยม โดยเอามาทำ UI สำหรับทำ Web Application พัฒนาโดย Facebook

course image
Cloud Services
AWS for Developer

Amazon Web Services (AWS) ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีผู้ใช้งานเยอะมากที่สุด และด้วยการที่ AWS นั้นเป็น Cloud Service Provider ที่ให้บริการมาหลาย 10 ปี ดังนั้นจึงมี services ที่ให้บริการอยู่เยอะมาก (และมีการให้บริการในหลายๆ Layer ทั้ง IaaS, PaaS และ FaaS) ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบที่เริ่มต้นเข้ามาใช้งาน AWS เพราะไม่รู้จะเลือกใช้ service ไหนดี หรือแต่ละ service ที่เลือกนั้นจะสามารถตอบโจทย์ที่ทีมงานต้องการหรือไม่ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้บริการ service ต่างๆ ของ AWS ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

course image
Internet of Things
การเชื่อมต่อ PLC กับ IoT

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ให้สามารถทำงานกับระบบ PCL เดิมที่มีใช้อยู่แล้ว

course image
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และให้เข้าใจ ถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

course image
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Professional Certification Program
Blockchain Certified Associate Developer (BCAD) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

Blockchain ถือกำเนิดขึ้นเพราะ Bitcoin และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยพร้อมๆ กับการเติบโตของ Cryptocurrencies พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบของธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ต้องการพึ่งพาตัวกลางอีกต่อไป หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าในถึงพื้นฐานของ Blockchain ในหลายๆ แง่มุม

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?