ARI Co-InnoSpace

ให้บริการพื้นที่ ห้องประชุม, CO-working space, Workshop Zone เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB, พื้นที่โรงประลอง(Lab)


สนับสนุนโดย

ARI Co-InnoSpace

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand : SWP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)

ได้พัฒนา ARI Co-Inno Space เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Au-tomation Robotics & Intelligent System : ARI) โดยเน้นการเชื่อมโยง Innovation Ecosystem

รองรับการใช้งานกิจกรรม

 • SHOW CASE ZONE + RELAX AREA
 • CO WORKING SPACE
 • MEETING ROOM
 • WORKING AREA
 • SHARED DESK
 • ROBOTICS & ACTIVITY
 • RAPID PROTOTYPING
 • Workshop Zone บริการเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น Hardware Shop ,CNC & Laser Cutter, Electronics Lab & 3D Printing

ARI Digital Lab

บริการพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Workshop Zone

เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB, พื้นที่โรงประลอง(Lab)

เครื่องมือและอุปกรณ์

อัตราค่าบริการและรายละเอียดอุปกรณ์

อัตราค่าบริการ

300 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat. และค่าวัสดุ)


เครื่องแกะสลักขนาดเล็ก ซีเอ็นซี (CNC)

โครงสร้างของเครื่องผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้ 3 แกน
ขับเคลื่อนด้วย Stepping motor และ Ball screw มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถแกะสลักงานต้นแบบที่มีความละเอียด และมีรูปร่างซับซ้อนได้ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถกัดวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็ก รวมทั้ง ไม้ พลาสติก พลาสวูด PVC. อะคริลิก เป็นต้น มีอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน

 • ระยะการเคลื่อนที่แกน X 600 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนด้วย TBI.Ball Screw
 • ระยะการเคลื่อนที่แกน Y 900 มิลลิเมตรขับเคลื่อนด้วย TBI.Ball Screw
 • ระยะการเคลื่อนที่แกน Z 100 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนด้วย TBI.Ball Screw
 • ขนาดของโต๊ะทำงาน มีความกว้าง700 มิลลิเมตร ความยาว 1,000 มิลลิเมตร แบบ T-slot พร้อมอุปกรณ์จับยึด
 • ระยะเคลื่อนที่แกน X,Y,Z ใช้ Stepping Motor
 • รางสไลด์เหลี่ยมค่าความแม่นยำสูง HIWIN#20 Linear Guide Rail
 • ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ (Rapid feed rate) แกน X,Y,Z 3,000 มิลลิเมตร/นาที
 • มีอัตราสูงสุดในการป้อนกัดงาน (Auto feed rate) แกน X,Y,Z 3,000 มิลลิเมตร/นาที
 • มีสวิตซ์ปิดฉุกเฉิน Emergency switch มี Limit Sensor X/Y/Z
 • แกน X,Y,Z มี Home Switch เพื่อการกลับจุดอ้างอิงของเครื่อง
 • มี Tool zero sensor สำหรับเช็ค Zero ชิ้นงาน
 • ความละเอียดในการขับเคลื่อน 0.02 มิลลิเมตร
 • ระยะการเดินน้อยสุดที่สั่งการ 0.005 มิลลิเมตร
 • มอเตอร์หัวกัด Spindle Motor กำลังขับ 2.2 KW ที่ความเร็วรอบ 24,000 รอบ/นาทีโดย ใช้ระบบ Inverter ควบคุม

อัตราค่าบริการ

350 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat. และค่าวัสดุ)


เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องตัดด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดก๊าซ CO 2 มีกำลังวัตต์ของเลเซอร์60 วัตต์ การทำงานของเครื่อง สามารถ ตัด, แกะสลัก และเจาะ วัสดุอโลหะ เช่น ไม้ แผ่นหนัง ผ้า และแผ่นอะคริลิก

 • ระยะการทำงานของการตัดขนาด 900 มม. x 600 มม.
 • การทำงานของเครื่อง สามารถ ตัด, แกะสลัก และเจาะ วัสดุอโลหะ เช่น ไม้ แผ่นหนัง ผ้า และแผ่นอะคริลิก
 • สามารถตัดแผ่นอะคริลิก ความหนา 1-15 มม.
 • สามารถปรับกำลังวัตต์ของลำแสงเลเซอร์ได้จากหน้าเครื่อง หรือจากซอฟต์แวร์ควบคุม
 • สามารถปรับความเร็วในการตัดและการแกะสลักได้ โดยสามารถแยกปรับค่าได้
 • สามารถตัดงานชิ้นเล็กสุด 1.5 x 1.5 มม. ได้ และความละเอียดในการทำงาน5,600 DPI
 • ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.02 มม.
 • ความเร็วในการแกะสลัก 0 - 36,000 มม./นาที
 • รองรับไฟล์งาน DWG, TIFF, BMP, GIF, JPEG, TGA, TIFF และ DXF และสามารถแกะลายที่เป็นรูปภาพได้

อัตราค่าบริการ

450 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat. และค่าวัสดุ)


เครื่อง Milling CNC 3 แกน แบบตั้งพื้น

ควบคุมโดยระบบคอนโทรลแผงจออุตสาหกรรม SZGH-CNC990 MDb-3 3 Axis Milling CNC Controller ในการควบคุมระบบการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผล

 • ขนาดพื้นที่ของโต๊ะทำงาน 600 x 600 x 250 mm.
 • ระยะโต๊ะในการเดินได้ Travel Stoke X 600 x Y 580 x Z 215mm. ขับเคลื่อนด้วยระบบ บอลสกรู
 • ระยะจากหัว Spindle ไปยังโต๊ะทำงาน 230 mm.
 • โต๊ะทำงานเป็นเหล็กหล่อ มีความแข็งแรงสูงได้มาตรฐาน มีช่อง T-Slot ไว้ยึดชิ้นงาน สามารถ รองรับน้ำหนักของชิ้นงาน 100 kg.
 • ระบบขับเคลื่อน XYZ เป็นแบบ SERVO HYBRID สามารถควบคุมความเร็วทิศทางในการเดิน ไม่ต่ำกว่า 7000 มิลลิเมตร/นาที ในแกน X,Y และ Z ไม่ต่ำกว่า 6000 มิลลิเมตร/นาที
 • สามารถในการกัดชิ้นงานของวัสดุประเภทดังต่อไปนี้ เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง อะคริลิก ซุปเปอร์ลีน พลาสติกปลอม สามารถกัดลึกได้ในแต่ละ Step ของการกัด อยู่ในช่วง 0.1 มิลลิเมตร ถึง 0.5 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับความยาวของแท่นและวัสดุ
 • ระบบการเคลื่อนที่ของแกน (Feed System) แบบ Ball Screw พร้อมชุดรางสไลด์แบบ เหลี่ยม (Linear Guide) ความละเอียดเชิงซอฟต์แวร์ 0.001 mm ความละเอียดเครื่องจักร 0.02 mm
 • หัวขับ Spindle motor มีขนาด 3500 w 18,000รอบ ER25 Collet สามารถจับทูลได้ไม่ต่ำกว่า 16mm. พร้อมชุด Collet 3,4,5,6,8,10,12,16mm ,1/8,1/4,1/2นิ้ว
 • มีรางครอบสเตนเลสกันฝุ่นและน้ำของแท่นทำงาน
 • เครื่องมีอุปกรณ์ฝาครอบป้องกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย
 • มี Coolant System แบบน้ำมันหรือน้ำช่วยระบายความร้อนขณะกัดชิ้นงาน มีไฟส่องสว่างเครื่องจักรขณะทำงาน
 • สามารถกัดต้นแบบที่มีความละเอียดและมีรูปร่างซับซ้อนได้ surface finish ที่เรียบเนียนได้ , ชิ้นงาน3D ปากกาจับงาน (vise clamps) ขนาด 4 นิ้ว

อัตราค่าบริการ

250 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat. และค่าวัสดุ)


เครื่องกลึงขนาดเล็กอเนกประสงค์

เป็นเครื่องกลึงชนิด Engine Lathe โครงสร้างส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว ตัวเครื่องวางอยู่บนแท่นรองรับ ซึ่งทำด้วยเหล็กหล่อหรือโลหะแผ่นที่มีความแข็งแรงพอ ที่จะสามารถรับน้ำหนักตัวเครื่องได้โดยไม่เกิดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน

 • ความสูงของศูนย์เหนือแท่น 125 มม.
 • ขนาดของ Bed กว้าง 135 มม
 • ระยะห่างระหว่างปลายศูนย์หัว ถึงศูนย์ท้าย 550 มม.
 • รูทะลุแกนเพลาที่หัวเครื่อง 21 มม.
 • Spindle Nose Taper Bore Morse No. 3
 • รูเรียวศูนย์ท้าย Morse No. 2
 • ระบบเปลี่ยนความเร็วรอบเพลางานใช้ระบบ Electronic Speed เปลี่ยนความเร็วได้ 2 ขั้น ขั้นต่ำสุด 150 รอบ/นาที ขั้นสูงสุด 2,500 รอบ/นาที
 • กลึงเกลียวเมตริกได้ 14 ขั้น ขั้นต่ำสุด 0.4 มม. ขั้นสูงสุด 3.5 มม.
 • กลึงเกลียวนิ้วได้ 12 ขั้น ขั้นต่ำสุด 10 เกลียวต่อนิ้ว ขั้นสูงสุด 44 เกลียวต่อนิ้ว
 • ยันศูนย์ท้ายสามารถป้อนเจาะได้ 70 มม.
 • การแบ่งสเกลต่างๆ เป็นระบบมิลลิเมตร
 • มอเตอร์ขับหลักมีขนาด 1 HP 220V 1 Phase 50 HZ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

อัตราค่าบริการ

60 บาท/ชั่วโมง

(ราคารวมวัสดุ PLA)(ราคายังไม่รวม Vat.)


เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ขนาดกลางฐานพิมพ์

 • ระบบการพิมพ์แบบฉีดเส้น (FDM) ความละเลียดของชั้นการพิมพ์ 0.005 - 0.3 มิลลิเมตร
 • ความเม่นยำในการเคลื่อนที่ แกน X/Y 0.0125 มิลลิเมตร
 • ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ แกน Z 0.002 มิลลิเมตร
 • รองรับวัสดุ ABS,PLA,TPU,HIPS, PETG
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20~100 มิลลิเมตรต่อวินาที
 • ขนาดหัวพิมพ์ 0.4 มิลลิเมตร
 • ขนาดชิ้นงานที่สามารถพิมพ์ได้ 300 x 300 x 305 มิลลิเมตร
 • อุณหภูมิหัวพิมพ์สูงสุด 250 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิฐานพิมพ์สูงสุด 90 องศาเซลเซียส
 • ขนาดเครื่อง 500 x 500 x 553 มิลลิเมตร
 • มีช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (SD CARD)
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัสดุพิมพ์หยุดเองเมื่อวัสดุหมด

อัตราค่าบริการ

250 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat. และค่าวัสดุ)


ห้องเครื่องตัด, เจาะ, เชื่อมงานเหล็กและงานตัด, เจาะไม้(เครื่องกล)

 • สว่านแท่น
 • หินเจียรล้อคู่
 • แท่นตัดไฟเบอร์
 • ตู้เชื่อม TIG 160A
 • เลื่อยสายพาน 10"
 • เลื่อยองศา slide 10"
 • แท่นเลื่อย jigsaw
 • เลื่อย jigsaw
 • เครื่องเป่าลมร้อน
 • ปั๊มลม
 • เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
 • ปากกาจับชิ้นงาน (แบบติดโต๊ะ)
 • เครื่องเจียร์ไฟฟ้า
 • ชุดสายต่อพ่วงไฟฟ้า
 • ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ถุงมือ แว่นตา รองเท้า หน้ากากกันสารละเหยและ หน้ากาก N95 เสื้อคลุม
 • รถเข็นเครื่องมือช่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 • ชุดสว่านไร้สาย
 • เวอเนียร์คาลิปเปอร์ชนิดดิจิตอล
 • ชุดดอกสว่าน
 • คีมย้ำรีเวท
 • คีมปากตรง
 • คีมตัดปากเฉียง
 • คีมปากแหลม
 • เลื่อยตัดเหล็ก
 • ค้อนหงอน
 • คิมล็อคปากโค้ง
 • คีมคอม้า
 • ประแจเลื่อน 8 นิ้ว
 • ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
 • ชุดประแจหกเหลี่ยม
 • ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้
 • ชุดไขควงกันกระแส
 • ชุดตะไบ
 • ชุดทำเกลียวมือ
 • ชุด F Clamp

อัตราค่าบริการ

150 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat.และค่าวัสดุ ต่อ 1 สถานี)


สถานีเครื่องมือวัดคุมและบัดกรี(อิเล็กทรอนิกส์)

 • ดิจิทัลสตอเรจออสซิลโลสโคป
 • เครื่องวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์
 • เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้
 • เครื่องวิเคราะห์ลอจิก
 • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
 • เครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์
 • สถานีเชื่อมโลหะบัดกรี
 • เครื่องดูดตะกั่ว
 • เครื่องดูดควันจากการบัดกรี
 • ชุดเครื่องมือซ่อมไฟฟ้า
 • กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสำหรับการบัดกรี
 • ชุดโคมไฟและแว่นขยาย
 • ชุดบอร์ดการเรียนรู้แบบฝังตัว
 • ซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
 • เครื่องมือสำหรับการซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบ
 • ตู้เก็บอะไหล่ 24 ลิ้นชัก

อัตราค่าบริการ

100 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวม Vat. ต่อ 1 สถานี)


แว่น VR Oculus Quest 2 256 GB

 • หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon XR2
 • หน่วยความจำหลักขนาด 256 GB.
 • หน่วยความจำชั่วคราวขนาด 6 GB
 • ความละเอียดของภาพ 1832 x 1920 จุดต่อ 1 ข้าง
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงภาพ 72 ภาพต่อ 1 วินาที
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi b / g / n / ac
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ
 • มีความสามารถในการสร้างภาพสำหรับโลกเสมือนจริงด้วยหน่วยประมวลผลภายใน
 • สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและนำไปประมวลให้สอดคล้องกับภาพที่แสดงผล
 • แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
 • มีกล้องระบบภาพ Grayscale สำหรับมองภาพด้านนอกแว่น
 • สามารถปรับระยะห่างระหว่างช่องมองภาพได้ 3 ระดับ
 • มีความสามารถในการแจ้งเตือนหากผู้ใช้อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัย

ARI Co-InnoSpace Map

เยี่ยมชมพื้นที่ CO-working space, Workshop Zone : (ชั้น 5)
และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB Workshop Area : (ชั้น 4)