ARI Co-InnoSpace

ให้บริการพื้นที่ ห้องประชุม, CO-working space, Workshop Zone เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB, พื้นที่โรงประลอง(Lab)


สนับสนุนโดย

ARI Co-InnoSpace

@Software Park Thailand

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand : SWP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)

ได้พัฒนา ARI Co-Inno Space เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Au-tomation Robotics & Intelligent System : ARI) โดยเน้นการเชื่อมโยง Innovation Ecosystem

รองรับการใช้งานกิจกรรม

 • SHOW CASE ZONE + RELAX AREA
 • CO WORKING SPACE
 • MEETING ROOM
 • WORKING AREA
 • SHARED DESK
 • ROBOTICS & ACTIVITY
 • RAPID PROTOTYPING
 • Workshop Zone บริการเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น Hardware Shop ,CNC & Laser Cutter, Electronics Lab & 3D Printing

ARI Digital Lab

บริการพื้นที่ห้องปฏิบัติการ Workshop Zone

เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB, พื้นที่โรงประลอง(Lab)

เครื่องมือและอุปกรณ์

อัตราค่าบริการและรายละเอียดอุปกรณ์

อัตราค่าบริการ

300 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวมค่าวัสดุ)


เครื่องแกะสลักขนาดเล็ก ซีเอ็นซี (CNC)

โครงสร้างของเครื่องผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอนโทรลเลอร์สามารถทำงานได้3 แกน
ขับเคลื่อนด้วย Stepping motor และ Ball screw มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถแกะสลักงานต้นแบบที่มีความละเอียด และมีรูปร่างซับซ้อนได้ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถกัดวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง เหล็ก รวมทั้ง ไม้ พลาสติก พลาสวูด PVC. อะคริลิก เป็นต้น มีอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน

 • ระยะการเคลื่อนที่แกน X ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนด้วย TBI.Ball Screw
 • ระยะการเคลื่อนที่แกน Y ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตรขับเคลื่อนด้วย TBI.Ball Screw
 • ระยะการเคลื่อนที่แกน Z ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนด้วย TBI.Ball Screw
 • ขนาดของโต๊ะทำงาน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 700 มิลลิเมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แบบ T-slot พร้อมอุปกรณ์จับยึด
 • ระยะเคลื่อนที่แกน X,Y,Z ใช้ Stepping Motor
 • รางสไลด์เหลี่ยมค่าความแม่นยำสูง HIWIN#20 Linear Guide Rail
 • ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ (Rapid feed rate) แกน X,Y,Z ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร/นาที
 • มีอัตราสูงสุดในการป้อนกัดงาน (Auto feed rate) แกน X,Y,Z ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร/นาที
 • มีสวิตซ์ปิดฉุกเฉิน Emergency switch มี Limit Sensor X/Y/Z
 • แกน X,Y,Z มี Home Switch เพื่อการกลับจุดอ้างอิงของเครื่อง
 • มี Tool zero sensor สำหรับเช็ค Zero ชิ้นงาน
 • ความละเอียดในการขับเคลื่อน 0.02 มิลลิเมตร
 • ระยะการเดินน้อยสุดที่สั่งการ 0.005 มิลลิเมตร
 • มอเตอร์หัวกัด Spindle Motor กำลังขับ 2.2 KW ที่ความเร็วรอบ 24,000 รอบ/นาทีโดย ใช้ระบบ Inverter ควบคุม

อัตราค่าบริการ

350 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวมค่าวัสดุ)


เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องตัดด้วยลำแสงเลเซอร์ชนิดก๊าซ CO 2 มีกำลังวัตต์ของเลเซอร์ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ การทำงานของเครื่อง สามารถ ตัด, แกะสลัก และเจาะ วัสดุอโลหะ เช่น ไม้ แผ่นหนัง ผ้า และแผ่นอะคริลิก

 • ระยะการทำงานของการตัดขนาดไม่น้อยกว่า 700 มม. x 600 มม.
 • การทำงานของเครื่อง สามารถ ตัด, แกะสลัก และเจาะ วัสดุอโลหะ เช่น ไม้ แผ่นหนัง ผ้า และแผ่นอะคริลิก
 • สามารถตัดแผ่นอะคริลิก ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
 • สามารถปรับกำลังวัตต์ของลำแสงเลเซอร์ได้จากหน้าเครื่อง หรือจากซอฟต์แวร์ควบคุม
 • สามารถปรับความเร็วในการตัดและการแกะสลักได้ โดยสามารถแยกปรับค่าได้
 • สามารถตัดงานชิ้นเล็กสุด 1.5 x 1.5 มม. ได้ และความละเอียดในการทำงานไม่น้อยกว่า 5,600 DPI
 • ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.02 มม.
 • ความเร็วในการแกะสลัก 0 - 36,000 มม./นาที
 • รองรับไฟล์งาน DWG, TIFF, BMP, GIF, JPEG, TGA, TIFF และ DXF และสามารถแกะลายที่เป็นรูปภาพได้

อัตราค่าบริการ

450 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวมค่าวัสดุ)


เครื่อง Milling CNC 3 แกน แบบตั้งพื้น

ควบคุมโดยระบบคอนโทรลแผงจออุตสาหกรรม SZGH-CNC990 MDb-3 3 Axis Milling CNC Controller ในการควบคุมระบบการทำงานผ่านหน้าจอแสดงผล

 • ขนาดพื้นที่ของโต๊ะทำงานไม่น้อยกว่า 600 x 600 x 250 mm.
 • ระยะโต๊ะในการเดินได้ Travel Stoke X 600 x Y 580 x Z 215mm. ขับเคลื่อนด้วยระบบบอลสกรู
 • ระยะจากหัว Spindle ไปยังโต๊ะทำงานไม่น้อยกว่า 230 mm.
 • โต๊ะทำงานเป็นเหล็กหล่อ มีความแข็งแรงสูงได้มาตรฐาน มีช่อง T-Slot ไว้ยึดชิ้นงาน สามารถ รองรับน้ำหนักของชิ้นงานไม่น้อยกว่า 100 kg.
 • ระบบขับเคลื่อน XYZ เป็นแบบ SERVO HYBRID สามารถควบคุมความเร็วทิศทางในการเดิน ไม่ต่ำกว่า 7000 มิลลิเมตร/นาที ในแกน X,Y และ Z ไม่ต่ำกว่า 6000 มิลลิเมตร/นาที
 • สามารถในการกัดชิ้นงานของวัสดุประเภทดังต่อไปนี้ เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง อะคริลิก ซุปเปอร์ลีน พลาสติกปลอม สามารถกัดลึกได้ในแต่ละ Step ของการกัด อยู่ในช่วง 0.1 มิลลิเมตร ถึง 0.5 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับความยาวของแท่นและวัสดุ
 • ระบบการเคลื่อนที่ของแกน (Feed System) แบบ Ball Screw พร้อมชุดรางสไลด์แบบ เหลี่ยม (Linear Guide) ความละเอียดเชิงซอฟต์แวร์ 0.001 mm ความละเอียดเครื่องจักร 0.02 mm
 • หัวขับ Spindle motor มีขนาด 3500 w 18,000รอบ ER25 Collet สามารถจับทูลได้ไม่ต่ำกว่า 16mm. พร้อมชุด Collet 3,4,5,6,8,10,12,16mm ,1/8,1/4,1/2นิ้ว
 • มีรางครอบสเตนเลสกันฝุ่นและน้ำของแท่นทำงาน
 • เครื่องมีอุปกรณ์ฝาครอบป้องกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย
 • มี Coolant System แบบน้ำมันหรือน้ำช่วยระบายความร้อนขณะกัดชิ้นงาน มีไฟส่องสว่างเครื่องจักรขณะทำงาน
 • สามารถกัดต้นแบบที่มีความละเอียดและมีรูปร่างซับซ้อนได้ surface finish ที่เรียบเนียนได้ , ชิ้นงาน3D ปากกาจับงาน (vise clamps) ขนาด 4 นิ้ว

อัตราค่าบริการ

250 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวมค่าวัสดุ)


เครื่องกลึงขนาดเล็กอเนกประสงค์

เป็นเครื่องกลึงชนิด Engine Lathe โครงสร้างส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว ตัวเครื่องวางอยู่บนแท่นรองรับ ซึ่งทำด้วยเหล็กหล่อหรือโลหะแผ่นที่มีความแข็งแรงพอ ที่จะสามารถรับน้ำหนักตัวเครื่องได้โดยไม่เกิดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน

 • ความสูงของศูนย์เหนือแท่น 125 มม.
 • ขนาดของ Bed กว้างไม่น้อยกว่า 135 มม
 • ระยะห่างระหว่างปลายศูนย์หัว ถึงศูนย์ท้ายไม่น้อยกว่า 550 มม.
 • รูทะลุแกนเพลาที่หัวเครื่องไม่น้อยกว่า 21 มม.
 • Spindle Nose Taper Bore ไม่เล็กกว่า Morse No. 3
 • รูเรียวศูนย์ท้ายไม่เล็กกว่า Morse No. 2
 • ระบบเปลี่ยนความเร็วรอบเพลางานใช้ระบบ Electronic Speed เปลี่ยนความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 2 ขั้น ขั้นต่ำสุดไม่มากกว่า 150 รอบ/นาที ขั้นสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 รอบ/นาที
 • กลึงเกลียวเมตริกได้ไม่น้อยกว่า 14 ขั้น ขั้นต่ำสุดไม่มากกว่า 0.4 มม. ขั้นสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.5 มม.
 • กลึงเกลียวนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 12 ขั้น ขั้นต่ำสุดไม่มากกว่า 10 เกลียวต่อนิ้ว ขั้นสูงสุดไม่น้อยกว่า 44 เกลียวต่อนิ้ว
 • ยันศูนย์ท้ายสามารถป้อนเจาะได้ไม่น้อยกว่า 70 มม.
 • การแบ่งสเกลต่างๆ เป็นระบบมิลลิเมตร
 • มอเตอร์ขับหลักมีขนาดไม่น้อยว่า 1 HP 220V 1 Phase 50 HZ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

อัตราค่าบริการ

60 บาท/ชั่วโมง

(ราคารวมวัสดุ PLA)


เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ขนาดกลางฐานพิมพ์

 • ระบบการพิมพ์แบบฉีดเส้น (FDM) ความละเลียดของชั้นการพิมพ์ 0.005 - 0.3 มิลลิเมตร
 • ความเม่นยำในการเคลื่อนที่ แกน X/Y 0.0125 มิลลิเมตร
 • ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ แกน Z 0.002 มิลลิเมตร
 • รองรับวัสดุ ABS,PLA,TPU,HIPS, PETG
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20~100 มิลลิเมตรต่อวินาที
 • ขนาดหัวพิมพ์ 0.4 มิลลิเมตร
 • ขนาดชิ้นงานที่สามารถพิมพ์ได้ 300 x 300 x 305 มิลลิเมตร
 • อุณหภูมิหัวพิมพ์สูงสุด 250 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิฐานพิมพ์สูงสุด 90 องศาเซลเซียส
 • ขนาดเครื่อง 500 x 500 x 553 มิลลิเมตร
 • มีช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (SD CARD)
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัสดุพิมพ์หยุดเองเมื่อวัสดุหมด

อัตราค่าบริการ

250 บาท/ชั่วโมง

(ราคายังไม่รวมค่าวัสดุ)


ห้องเครื่องตัด, เจาะ, เชื่อมงานเหล็กและงานตัด, เจาะไม้(เครื่องกล)

 • สว่านแท่น
 • หินเจียรล้อคู่
 • แท่นตัดไฟเบอร์
 • ตู้เชื่อม TIG 160A
 • เลื่อยสายพาน 10"
 • เลื่อยองศา slide 10"
 • แท่นเลื่อย jigsaw
 • เลื่อย jigsaw
 • เครื่องเป่าลมร้อน
 • ปั๊มลม
 • เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
 • ปากกาจับชิ้นงาน (แบบติดโต๊ะ)
 • เครื่องเจียร์ไฟฟ้า
 • ชุดสายต่อพ่วงไฟฟ้า
 • ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ถุงมือ แว่นตา รองเท้า หน้ากากกันสารละเหยและ หน้ากาก N95 เสื้อคลุม
 • รถเข็นเครื่องมือช่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 • ชุดสว่านไร้สาย
 • เวอเนียร์คาลิปเปอร์ชนิดดิจิตอล
 • ชุดดอกสว่าน
 • คีมย้ำรีเวท
 • คีมปากตรง
 • คีมตัดปากเฉียง
 • คีมปากแหลม
 • เลื่อยตัดเหล็ก
 • ค้อนหงอน
 • คิมล็อคปากโค้ง
 • คีมคอม้า
 • ประแจเลื่อน 8 นิ้ว
 • ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
 • ชุดประแจหกเหลี่ยม
 • ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้
 • ชุดไขควงกันกระแส
 • ชุดตะไบ
 • ชุดทำเกลียวมือ
 • ชุด F Clamp

อัตราค่าบริการ

150 บาท/ชั่วโมง

(ราคาต่อ 1 สถานี)


สถานีเครื่องมือวัดคุมและบัดกรี(อิเล็กทรอนิกส์)

 • ดิจิทัลสตอเรจออสซิลโลสโคป
 • เครื่องวัดดิจิทัลมัลติมิเตอร์
 • เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้
 • เครื่องวิเคราะห์ลอจิก
 • เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
 • เครื่องกำเนิดฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์
 • สถานีเชื่อมโลหะบัดกรี
 • เครื่องดูดตะกั่ว
 • เครื่องดูดควันจากการบัดกรี
 • ชุดเครื่องมือซ่อมไฟฟ้า
 • กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสำหรับการบัดกรี
 • ชุดโคมไฟและแว่นขยาย
 • ชุดบอร์ดการเรียนรู้แบบฝังตัว
 • ซอฟต์แวร์เรียนรู้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ
 • เครื่องมือสำหรับการซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบ
 • ตู้เก็บอะไหล่ 24 ลิ้นชัก

อัตราค่าบริการ

100 บาท/ชั่วโมง

(ราคาต่อ 1 สถานี)


แว่น VR Oculus Quest 2 256 GB

 • หน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon XR2
 • หน่วยความจำหลักขนาด 256 GB.
 • หน่วยความจำชั่วคราวขนาด 6 GB
 • ความละเอียดของภาพ 1832 x 1920 จุดต่อ 1 ข้าง
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงภาพ 72 ภาพต่อ 1 วินาที
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi b / g / n / ac
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือ
 • มีความสามารถในการสร้างภาพสำหรับโลกเสมือนจริงด้วยหน่วยประมวลผลภายใน
 • สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและนำไปประมวลให้สอดคล้องกับภาพที่แสดงผล
 • แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
 • มีกล้องระบบภาพ Grayscale สำหรับมองภาพด้านนอกแว่น
 • สามารถปรับระยะห่างระหว่างช่องมองภาพได้ 3 ระดับ
 • มีความสามารถในการแจ้งเตือนหากผู้ใช้อยู่นอกพื้นที่ปลอดภัย

ARI Co-InnoSpace Map

เยี่ยมชมพื้นที่ CO-working space, Workshop Zone : (ชั้น 5)
และพื้นที่แสดงนิทรรศการ ARI LAB Workshop Area : (ชั้น 4)