All Courses

Showing 118 result

course image
10,000 THB
Software Testing
ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
8,000 THB
Cloud Services
AWS for Developer

Amazon Web Services (AWS) ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีผู้ใช้งานเยอะมากที่สุด และด้วยการที่ AWS นั้นเป็น Cloud Service Provider ที่ให้บริการมาหลาย 10 ปี ดังนั้นจึงมี services ที่ให้บริการอยู่เยอะมาก (และมีการให้บริการในหลายๆ Layer ทั้ง IaaS, PaaS และ FaaS) ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบที่เริ่มต้นเข้ามาใช้งาน AWS เพราะไม่รู้จะเลือกใช้ service ไหนดี หรือแต่ละ service ที่เลือกนั้นจะสามารถตอบโจทย์ที่ทีมงานต้องการหรือไม่ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้บริการ service ต่างๆ ของ AWS ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
13,000 THB
Cloud Services
Azure DevOps

Azure DevOps ถือเป็นเครื่องมือน้องใหม่ที่มาแรงมากๆ เป็นการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆ ทั้งของ Microsoft และ Opensource ต่างๆ เช่น Team Foundation Server(TFS), Git และอื่นๆเข้าด้วยกัน ทำให้ชุดเครื่องมือนี้สามารถตอบโจทย์ของ DevOps ได้ตั้งแต่ Planning ไปจนถึงการ Deployment

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
8,000 THB
Cloud Services
Azure for Developer

Azure เป็น Cloud service provider ของ Microsoft ที่สามารถเชื่อมต่อกับ product ต่างๆของ microsoft ได้อย่างแนบเนียน ดังนั้น  Azure จะเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ใช้งาน product ต่างๆของ microsoft อยู่แล้ว โดยเฉพาะทีมพัฒนาที่ทำงานอยู่บน .net framework แต่เนื่องจาก services ต่างๆของ Azure มีให้เราเลือกใช้เยอะมากๆ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
12,000 THB
Digital Technology
Best Practice Secured Coding for Developer

Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความทนทานต่อการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการออกแบบ และ พัฒนา รวมทั้งตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถถูกโจมตี หรือ ถูกเจาะด้วยเครื่องมือหรือภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักได้ง่าย

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Paiboon Panusbordee

course image
12,000 THB
Digital Literacy
Big Data Analytic With Power BI

Power BI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจเป็นโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะหรือแอพอื่นๆ ก็ได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Ms. Santana Nantakhun

course image
13,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Bitcoin and Blockchain Programming with Python

หลักสูตรนี้แสดงการใช้ภาษา Python เพื่ออธิบายกลไกของระบบ cryptography เช่น encoding, hashing, keys, transaction(tx)และ Blockchain การเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบเครื่อข่าย Bitcoin

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
12,000 THB
Digital Technology
BPM and Workflow Application Development


 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Pipat Eamsherangkoon

course image
8,000 THB
Cloud Services
Building Serverless Application with AWS Lambda

ในปัจจุบันการใช้งาน Cloud Computing มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และการใช้ Cloud Service มีหลาย Layer ตั้งแต่ Infrastructure as a Service ไปจนถึงแนวคิด Serverless ที่ขอเพียงแค่มี Code เพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือดูแล Server และไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับการติดตั้ง Database เพื่อจัดเก็บ Data โดยในหลักสูตรนี้เราจะเน้นที่การใช้งาน AWS Lambda ซึ่งเป็น Cloud Services ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?