All Courses

Showing 118 result

course image
15,000 THB
Business Analysis
Business Analysis Essentials (ทักษะและความรู้ที่จำเป็นของ Business Analyst)

หลักสูตรออนไลน์ 2 วัน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานในสาย Business Analyst โดยจะได้เรียนรู้เทคนิค ซึมซับประสบการณ์จาก Use Cases ต่างๆ ที่เกิดขึนจริง จนสุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าหน้าที่ของ Business Analyst คืออะไร และการจะเป็น Business Analyst ที่ดีควรมีทักษะอะไรบ้าง

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
12,000 THB
Digital Technology
Centralized Logging with ElasticStack
 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

ท่ามกลางยุคที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และทักษะด้าน Cybersecurity เป็นที่ต้องการในองค์กร แต่บุคลากรที่มีทักษะทางด้าน Security กำลังขาดแคลน แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็น Certified CyberSecurity Specialist? หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานด้าน Cybersecurity

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Mohd Hamizi Jamaludin

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Tarun Sukhani

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd 

คอร์สอบรม Online เนื้อหาแน่นๆ สำหรับ Digital Marketer ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ในทุกแง่มุมและช่องทาง เช่น search engines, websites, PPC, social media, email, mobile และอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Amir Haghbin

course image
29,000 THB
Professional Certification Program
Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของ IoTs ที่มีต่อประชากร สังคม รวมไปถึงในแง่เศรษฐกิจโลก โดยมีการยกตัวอย่าง IoTs ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและมีความเข้าใจถึง Concept ของ IoTs ในแง่มุมต่างๆ

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
Ir. Dr.Mohamad HafizalDr.Ramli Nordin

course image
10,000 THB
AI & Data Technology
ChatGPT Prompt Engineering for Developers

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer, Programmer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือท่านที่ทำงานในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer) เพื่อเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสร้างและปรับแต่งพร้อมท์ใน ChatGPT ให้ตอบสนองต่อการทำงาน

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ระหว่างการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจและมีแนวทางในการประยุกต์ใช้งานได้ดีขึ้น

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Veerasak Krisanapraphan

course image
4,000 THB
Digital Technology
Cloud Native for Management

Cloud Native คือรูปแบบการพัฒนา Software ในยุคใหม่ที่เน้นไปที่การนำจุดเด่นในแต่ละ technology อันได้แก่ microservices, containers, CI/CD, DevOps มาผนวกรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น Solutionที่รองรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
12,000 THB
Service Robots & IoT
Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant

เสริมทักษะการเป็นพี่เลี้ยง เปลี่ยนตัวคุณ! สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา การทดสอบและการทำมาตรฐาน Service Robot & IoT ต่อไป สอนและโค้ช พร้อมพาปรับและออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทักษะสำคัญที่ Team Leader ต้องมีเพื่อดูแลทีมให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Ms.Nopparat Slisatkorn

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?