No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule (CompTIA Project+)โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ
 
 

(CompTIA Project+)โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ

Categories : CompTIA Certification Program
Posted by : songsiri | Posted On : Wednesday, 07 October 2015 11:28
Training Date : 06 November 2019 - 08 November 2019

- อบรม+สอบ Certificate ค่าอบรมท่านละ 23,500 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- อบรมอย่างเดียว (ไม่รวมสอบ Certificate) ค่าอบรมท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

Promotion!!! อบรม+สอบ 2 ท่าน/รอบการอบรม ชำระค่าอบรมเพียง 44,000 บาท  (ไม่รวม Vat 7%)

24 July 2019 - 26 July 2019
24 April 2019 - 26 April 2019
19 September 2018 - 21 September 2018
06 June 2018 - 08 June 2018
07 March 2018 - 09 March 2018
09 October 2017 - 11 October 2017
14 June 2017 - 16 June 2017
15 March 2017 - 17 March 2017

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 23,500 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Prarinya Ekapho
Objectives :

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ (CompTIA Project+) เป็นความร่วมมือระหว่างเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS Professional Center Co.,Ltd.) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนใบรับรองโดย CompTIA สมาคมการค้าระดับโลกที่พิทักษ์ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  +  เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการให้รองรับกับความต้องการในตลาดแรงงาน

  +  เพื่อสร้างมาตรฐานของบุคลากรด้านการบริหารโครงการให้มีความทัดเทียมในระดับสากลเป็นการรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน(AEC)

  +  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารโครงการ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

Who Should Attend :

ผู้ปฎิบัติงานในด้านการบริหารโครงการทั้งในระดับปฎิบัติการและระดับนโยบาย เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าของธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจองค์ความรู้ในการบริหารโครงการ

Benefits :

หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารโครงการ แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายองค์กรและโครงการอีกด้วย

Course Outline :

1. Pre-Project Setup/Initiating การเริ่มต้นจัดทำโครงการ
1.1  Explain the requirements to complete a pre-project setup
1.2  Identify the characteristics of a project
1.3  Summarize the steps required to validate a project
1.4  Explain the components of a project charter
1.5  Outline the process groups of the project life cycle
1.6  Explain the different types of organizational structures

2. Project Planning การวางแผนโครงการ
2.1  Prepare a project scope document based on an approved project charter
2.2  Use a Work Breakdown Structure (WBS) and WBS dictionary to organize project planning
2.3  Outline a process for managing changes to the project
2.4  Develop a project schedule based on WBS, project scope and resource requirements
2.5  Given a desired deliverable, apply the appropriate tool and/or method to produce the appropriate outcome
2.6  Given a scenario, interpret the results of using the following tools and/or methods
2.7  Identify components of an internal/external communication plan
2.8  Outline the components of a risk management plan
2.9  Identify roles and resource requirements based on WBS and resource availability
2.10 Identify components of a quality management plan
2.11 Identify components of a cost management plan
2.12 Explain the procurement process in a given situation
2.13 Explain the purpose and common components of a transition plan

3. Project Execution and Delivery การดำเนินงานและส่งมอบโครงการ
3.1  Coordinate human resources to maximize performance
3.2  Explain the importance of a project kick-off meeting and outline the common activities performed during this meeting
3.3  Recognize the purpose and influence of organizational governance on a project's execution
3.4  Given a scenario, select which component(s) of a project plan is affected and select what action(s) should be taken

4. Change Control and Communication การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารในโครงการ
4.1  Given a scenario, implement proper change management procedures
4.2  Evaluate the impact of potential changes to triple constraint
4.3  Using the risk management plan determine an appropriate response to potential risk/opportunity events
4.4  Given a scenario, execute appropriate resource leveling techniques
4.5  Explain the appropriate steps to ensure quality of project deliverables
4.6  Identify potential tools to use when a project deliverable is out of specification as defined in the quality baseline
4.7  Given a scenario, calculate and interpret the results of Earned Value Measurement (EVM)
4.8  Given a scenario, manage and implement information distribution based on communications plan
4.9  Recognize the special communication needs of remote and/or indirect project team members

5. Project Closure การปิดโครงการตามแผนงาน
5.1  Explain the importance and benefits of formal project closure
5.2  Identify circumstances in which project/phase closure might occur and identify steps to take when closure occurs
5.3  Identify the components and purpose of closing documentation

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted)
on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2882 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

  • Withholding tax (3%) is exempt.
  • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
  • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.
Contact Person :

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1426
Fax: +66-2583-2884
Email: songsiri@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.