Upcoming Courses

Showing 49 result

course image
AI & Data Technology
Python for Programmers

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับเชิงธุรกิจ หรือใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจกลไกของภาษาในระดับลึกซึ้ง และ เทคนิคการเขียนโปรแกรมในแบบภาษา Python ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างต่างจากภาษาอื่น

course image
Digital Literacy
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น Infographic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Infographic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ Infographic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

course image
Digital Technology
Best Practice Secured Coding for Developer

Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความทนทานต่อการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการออกแบบ และ พัฒนา รวมทั้งตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถถูกโจมตี หรือ ถูกเจาะด้วยเครื่องมือหรือภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักได้ง่าย

course image
AI & Data Technology
Apply AI for Business

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการวิเคราะห์และสังเกต Business Model, Business Direction, Business Process
เพื่อหา Good Opportunities ที่จะเอา AI ไปช่วยได้และตอบโจทย์ธุรกิจแท้จริง

course image
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

The Certified Cyber-Security Specialist training focuses on creating information security individuals who are trained in protecting, detecting and responding to threats on the network. The course will help information security individuals design greater network security policies and successful incident response plans.

course image
Digital Literacy
การสร้างรายงาน Dashboard with Power BI

Power BI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจเป็นโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะหรือแอพอื่นๆ ก็ได้

course image
Digital Technology
UX/UI : Website / Application Design Fundamental

คอร์สอบรมนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงความคิดของผู้ใช้ และการทดสอบว่าสิ่งที่ออกแบบมานั้นดีพอหรือยัง Website / Application ที่ออกแบบมาดีไม่จำเป็นต้องมี User Manual เพื่อสอนการใช้งานหรือจัดอบรมสอนการใช้งาน แต่ลูกค้าต้องเปิดมาใช้งานแล้วเข้าใจได้ในทันที

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming

หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ถึงการใช้งาน libraries เครื่องมือต่างๆ และweb sites รวมทั้งความรู้พื้นฐานในการสร้าง crypto assets ไปจนถึง NFT ในเชิงปฏิบัติ

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?