Coding for Management

 • TTDG28
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai
Digital Technology

     

เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด การทำงานกับโปรแกรมเมอร์มีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Data ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลลูกค้าจะทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาได้อย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและทำบางอย่างได้เองโดยไม่ต้องรอ

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
27 November 2023 - 28 November 2023
Status :
Open Register
Instructor
Name :
avatar
Mr.Paiboon Panusbordee

นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Coding for Management

    เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด การทำงานกับโปรแกรมเมอร์มีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Data ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลลูกค้าจะทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาได้อย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและทำบางอย่างได้เองโดยไม่ต้องรอได้อย่างไรนี่คือที่มาว่าทำไมปัจจุบันผู้บริหารจึงควรต้อง Coding low code, no code อย่างง่ายได้ เพราะ Coding คือ Excel ตัวถัดไปที่ทุกคนต้องใช้เป็น

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจการทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์เพื่อให้สั่งงานได้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อเข้าใจแนวคิดเชิงคำนวณขั้นพื้นฐาน และสามารถสั่งงาน
computer ให้ทำ Automation อย่างง่ายได้
3. เข้าใจการใช้งานฐานข้อมูล
Big Data ประกอบการตัดสินใจ
4. เข้าใจการทำงานพื้นฐานของ
AI เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจาก ChatGPT
5. รู้จักเครื่องมือทุนแรงใหม่ๆ ที่มาทดแทนคนได้บางส่วนแล้ว
6. เลือกรูปแบบการบริหารคนและหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีผู้บริหารที่ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการได้มากขึ้น
2. สร้างความตระหนักรู้ในเครื่องมือยุคใหม่ที่ผู้บริหารควรใช้เป็นด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างผู้บริหารและโปรแกรมเมอร์

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร Corporate ที่อยากเข้าใจแนวคิดการทำงานของโปรแกรมเมอร์
2. ผู้บริหารที่วางแผนลดคน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ตามวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน
3. ผู้เริ่มต้นทำ Tech Startup ที่ยังไม่มีกำลังคน
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ Coding

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. พูดคุยให้ Requirement กับโปรแกรมเมอร์ได้อย่างเห็นภาพผ่านการทำ Prototype อย่างง่าย
2. ใช้งาน Automation Tools อย่างง่ายได้
3. ใช้งาน AI เพื่อทุ่นแรงได้ดีขึ้น
4. ใช้งาน low code / no code อย่างง่ายได้เพื่อบริหาร workflow ในองค์กรอย่างง่ายได้

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1
(ภาคการบรรยาย)
1. การแนะนำภาพรวมเทคโนโลยีในปัจจุบันและเทรนด์
2.
Case Study ผู้บริหารในองค์กรชั้นนำต่างประเทศที่ Coding เป็น
3. ธรรมชาติของการกำหนด
Requirement และบริหารทีม
4. แยกแยะงานที่เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ และงานที่ควรทำเอง
5. การสื่อสารและวางแผนโปรเจคกับทีมโปรแกรมเมอร์ที่ดี
6. พื้นฐานฐานข้อมูลและการ
Visualization ในเชิง Data Science
7. แนะนำเทคโนโลยี
AI ในยุคปัจจุบันช่วยงานองค์กรได้อย่างไร

(ภาคการปฏิบัติ)
8. ทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ในยุคปัจจุบัน
9. ทดลองเครื่องมือ
Visualization อย่างง่าย
10. ทดลองใช้
AI อย่างง่าย

(ภาคการบรรยาย)
11. ปัญหาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลือกมาแก้ปัญหา

 

วันที่ 2

(ภาคการปฏิบัติ)
1.
Basic Coding
2.
Basic low code no code Tools
3.
Basic workflow automation Tools

(ภาคการบรรยาย)
4.
Outsource vs Inhouse
5.
Process Management ในองค์กร

(ภาคการปฏิบัติ)
6.
SQL ภาษาพื้นฐานสำหรับออก Report ด้วยตนเอง


Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via emailttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:
Namfhon Pongyat
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427
Email: namfhon@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

8,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%) สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
27 November 2023 - 28 November 2023
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Mr.Paiboon Panusbordee

นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย