Upcoming Courses

Showing 92 result

course image
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Service Robots & IoT
PDPA for Service Robot and IoT

เรียนรู้การพัฒนา Service Robot และ IoT ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection (PDPA) สู่การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Service Robot และ IoT รองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ได้

course image
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

ท่ามกลางยุคที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และทักษะด้าน Cybersecurity เป็นที่ต้องการในองค์กร แต่บุคลากรที่มีทักษะทางด้าน Security กำลังขาดแคลน แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็น Certified CyberSecurity Specialist? หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานด้าน Cybersecurity

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
AI & Data Technology
ChatGPT for Research and Education

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความรู้และทักษะให้กับผู้สอนเพื่อใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในสถานการณ์การเรียนการสอนและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสนใจของผู้เรียน และให้คำแนะวิธีการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้ ChatGPT แก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถนำเอา ChatGPT มาสนับสนุนการเรียน การค้นคว้าและวิจัย หรือออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมเฉพาะตน 

course image
Digital Technology
UX/UI : Website / Application Design Fundamental

คอร์สอบรมนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึงความคิดของผู้ใช้ และการทดสอบว่าสิ่งที่ออกแบบมานั้นดีพอหรือยัง Website / Application ที่ออกแบบมาดีไม่จำเป็นต้องมี User Manual เพื่อสอนการใช้งานหรือจัดอบรมสอนการใช้งาน แต่ลูกค้าต้องเปิดมาใช้งานแล้วเข้าใจได้ในทันที

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล๊อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals)

 หลักสูตรพื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล๊อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals) เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเทคโนโลยีคริปโตและบล๊อกเชน

course image
Software TestingService Robots & IoT
การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

เรียนรู้วิธีการการออกแบบและการจัดทําซอฟตแวร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ การออกแบบซอฟตแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนการส่งมอบซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ (software testing) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยค้นหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในระบบ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

course image
AI & Data Technology
Python for Programmers

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับเชิงธุรกิจ หรือใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจกลไกของภาษาในระดับลึกซึ้ง และ เทคนิคการเขียนโปรแกรมในแบบภาษา Python ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างต่างจากภาษาอื่น