Kotlin for Android Programming

 • TTMA04
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Mobile Application

Kotlin เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคที่มีการพัฒนากลไกใหม่ๆ ทางภาษาเกิดขึ้นมากมาย ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ช่ำชองการสร้างเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ซึ่งควรจะเข้าใจปัญหา และความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรมอย่างดี

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
08 July 2024 - 12 July 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Kotlin for Android Programming

หลักสูตร Kotlin for Android Programming
เหตุผลและแรงจูงใจในการศึกษาภาษา Kotlin:

   บริษัท JetBrains เป็นผู้ผลิต IDE(Integrated Development Environment)ที่ชื่อIntelliJ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะนักพัฒนาโปรแกรมภาษา Java และถูกเลือกเป็น IDE ของ Android Studio แทนที่ Eclipse ซึ่งถูกใช้มาแต่แรก ด้วยเหตุผลที่ว่า IntelliJ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและการทำงานของนักพัฒนาดีกว่า

   ภาษา Java ถูกเลือกใช้เป็นภาษาหลักในการพัฒนาโปรแกรม Android มาตั้งแต่เริ่มแรก และมีการพัฒนาเปลี่ยนรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (ปลายปี 2561) ภาษา Java ไปถึงรุ่น 11 แต่ Android ยังถูกจำกัดอยู่กับ Java 7 เพราะยังมีคดีความเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ Java ระหว่าง Oracle กับ Googleและปํญหารุนแรงมากขึ้นเมื่อ Oracle ประกาศว่าจะเก็บค่าลิขสิทธิ์กับทุกคนที่ใช้ Java 11 เชิงพาณิชย์ในการแข่งขันอย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือปัจจุบัน Android จะเสียเปรียบอย่างมากหากไม่สามารถใช้ประโยชน์กลไกภาษา ที่ภาษาส่วนใหญ่มีกันหมดแล้ว เช่น Lambda, Parallel Streamsและ Asynchron Call เป็นต้น แม้มีการเพิ่มเครื่องมือให้ Android สามารถใช้ Lambda และกลไกบางอย่างได้ แต่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

   ที่ Google I/O 2017 มีประกาศให้ Kotlin เป็นอีกภาษาหนึ่งสำหรับพัฒนาโปรแกรม Androidและจะมีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ แม้ปัจจุบันโปรแกรม Android รุ่นเก่าทำงานอยู่ใน Dalvik virtual machine ส่วนรุ่นใหม่ (หลัง Android4.4) ทำงานอยู่ใน ART ซึ่งทั้งคู่เป็น virtualmachine ที่ทำงานโปรแกรมที่แปลงจากภาษา Java และ Android มี Java API จำนวนมหาศาล ซึ่งต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยที่จะแปลงเป็น Kotlin ปัญหานี้บริษัท JetBrains บอกว่าเขารู้จักภาษา Java ดีพอที่จะให้ IntelliJ แปลงโปรแกรม Kotlin เป็นภาษา Java โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพด้อยลงเลยและจะให้โปรแกรม Kotlin เรียกให้ Java API ได้ด้วย

   Kotlin เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคที่มีการพัฒนากลไกใหม่ๆ ทางภาษาเกิดขึ้นมากมาย ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ช่ำชองการสร้างเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ซึ่งควรจะเข้าใจปัญหา และความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรมอย่างดี

   Kotlin เป็นภาษาที่จะต้องถูกแปลงไปและกลับกับภาษา Java แต่แตกต่างไปจากภาษา Java อย่างมากมีกลไกและกฏเกณฑ์หลายอย่างเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงดูคล้ายกับเป็นภาษาที่ยาก แต่ Kotlin เป็นหนึ่งในภาษายุคใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อถูกใช้งานใน IDE ซึ่งภายใต้การช่วยเหลือของ IDE ที่ฉลาดมากๆ อย่าง IntelliJ จะทำให้วิธีการและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากมากๆ อย่างเช่นการสร้างโปรแกรม Android ให้กลายเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 - ผู้เรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Window
ได้พอสมควร หากเคยเขียนโปรแกรม Android มาก่อนจะช่วยได้อย่างมาก
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาภาษา Kotlin เพื่อพัฒนา Android Applications

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษา Kotlin ตลอดจนสามารถพัฒนา Android Applications ได้อย่างระดับมืออาชีพ

เนื้อหา: หลักสูตรนี้จะเริ่มจากอธิบายโครงสร้างและกลไกของภาษา Kotlin แล้วจึงตามด้วยการสร้างโปรแกรม Android
ด้วยภาษา Kotlin
รายละเอียด:
1. Start Up:
Installation, Creating Applications, Creating Kotlin Project in Intellil, Running Kotlin Script, and Calling Java.
2. Kotlin Basic:
Data Types, Immutability, Type Inference, Type Conversion, Operator Overloading, String and Any Type.
3. Kotlin Control:
Function/Expression, Decisions: if and when, Loops: for and while
4. Object-Oriented Programming:
Class, Constructor, Properties, Visibility, Nested Class, Inheritance
Overriding, Interface, Generics, Variance, Sealed, Non-Nullable,Smart Cast, and Class Delegation.
5. Functional Programming:
Lambda, Closure, Function Type, Infix Functions.
6. Concurrency:
Kotlin Threads, Synchronization, Asynchronous Call.
7. Kotlin Standard Library:
Contracts:

 • Check/Require.

Collections:

 • Array/List, HashMap, Set, and Indexing.

Standard Functions:

 • General: Any, All, ForEach, Apply, Let, With, and Use
 • Filtering: Filter, Drop, and Take
 • Items: Contains, First, Last, Single, Sorted

8. Developing Android App with Kotlin:

 • Android Kotlin Project
 • Handling Ui Event in Kotlin
 • Handling Intent, Receiver, and Service in Kotlin
 • Manipulating File in Kotlin
 • Networking with Kotlin and Third-Party Libraries
 • AsyncTask in Kotlin
 • Using SQLite and ORM Livraries in Kotlin

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81426
Email: songsiri@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

15,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
08 July 2024 - 12 July 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Dr.Werasak Suengtaworn

นักวิชาการอิสระ