Photoshop Professional with Adobe Photoshop CC

 • TTGD01
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Graphic Design

ในปัจจุบันการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา ล้วนแล้วแต่มีการใช้ภาพถ่ายและการจัดวางองค์ประกอบกราฟิกทั้งสิ้น การใช้โปรแกรมยอดนิยมในการจัดทำสื่อและจัดการรูปภาพอย่าง Adobe Photoshop จึงเป็นตัวเลือกหลักที่ใช้อย่างแพร่หลาย อบรมพร้อมสิทธิสอบ Adobe Certified Professional ฟรี!

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง-

-Click-เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร-

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
04 July 2023 - 06 July 2023
Status :
Class postponed
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
ณ ห้องอบรม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถ.พระราม 3 จ.กรุงเทพฯ
Type :
Classroom
Photoshop Professional with Adobe Photoshop CC

ในปัจจุบันการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณา ล้วนแล้วแต่มีการใช้ภาพถ่ายและการจัดวางองค์ประกอบกราฟิกทั้งสิ้น การใช้โปรแกรมยอดนิยมในการจัดทำสื่อและจัดการรูปภาพอย่าง Adobe Photoshop จึงเป็นตัวเลือกหลักที่บุคลากรในสาขางานออกแบบใช้อย่างแพร่หลาย

การเริ่มต้นการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop อย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดทักษะความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และความคล่องแคล่วในการทำงานอย่างมืออาชีพ ในการอบรมจึงเน้นการปฎิบัติงานจริง เริ่มจากขั้นพื้นฐาน และเพิ่มระดับความเข้มข้นของเนื้อหา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างเป็นลำดับ กระทั่งผู้เข้าอบรมสามารถทำงานด้วยตัวเองได้ในระดับมืออาชีพ

ความรู้พื้นฐานก่อนเรียน (Prerequisite)

 • ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Windows หรือ Mac OS

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการทำงานหรือพัฒนาตัวเองในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อ
 • สาขางานที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย
 • ผู้ที่ต้องการตกแต่งภาพถ่ายหรือสินค้า และการออกแบบสื่อด้วยตัวเอง
 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ลักษณะและวิธีการฝึกอบรม

 • เป็นการบรรยาย สาธิตการทำงาน และปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตร

 • เข้าใจการทำงานของโปรแกรม Adobe Photoshop อย่างรอบด้าน
 • สามารถตกแต่งภาพบุคคล สินค้า ทิวทัศน์และอื่นๆ ได้
 • สามารถปรับ แต่งแสงสีและลูกเล่นเพิ่ม เติมให้กับภาพถ่ายได้
 • สามารถตัดต่อภาพ สร้างสรรค์สื่อทั้งสิ่งพิมพ์และดิจิทัลได้ด้วย Adobe Photoshop
 • สามารถนำความรู้เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ เช่นการขายภาพถ่าย หรือการขายงานดิจิทัล

วันที่ 1 

09:00 - 12:00 น. 

Lecture 1 

 • เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
  • ทำความเข้ำใจภาพรวมและการประยุกต์ใช้งานของโปรแกรม Adobe Photoshop
  • เรียนรู้โครงสร้างหน้าจอ (Interface) ของโปรแกรม Adobe Photoshop
  • การตั้งค่าโปรแกรม เครื่องมือและคืนการตั้งค่า
  • จัดการหน้าจอ และ Reset Workspace
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสีและการเลือกสี
  • การเปิดภาพ และการสร้างหน้างานใหม่
  • การควบคุมหน้าจอ และปุ่มลัดพื้นฐาน
  • เรียนรู้เครื่องมือสำหรับการตกแต่งภาพ 

13:00 - 16:00 น. 

Lecture 2

 • เรียนรู้การตัดต่อภาพขั้นพื้นฐาน
  • เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในระบบ Layers
  • เรียนรู้การตัดต่อภาพ
  • เรียนรู้การสร้างข้อความและการวาดรูปทรง
  • การนำงาน Vector เข้าสู่ไฟล์งาน Adobe Photoshop
  • Workshop ออกแบบสื่อ Poster

วันที่ 2

09:00 - 12:00 น.

Lecture 3

 • เรียนรู้การตัดต่อภาพระดับสูง
  • ขั้นตอนการตัดต่อภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • เรียนรู้การใช้งานระบบ Layer Mask ในการตัดต่อภาพ
  • เรียนรู้การใช้งาน Clipping Layer ในการตัดต่อภาพ
  • + ทดลองตัดต่อภาพตามแบบที่กำหนด

13:00 - 16:00 น.

Lecture 4

 • เรียนรู้การปรับแต่งแสงและสีของภาพและการจัดการภาพ
  • เรียนรู้คำสั่งสำคัญในการจัดการภาพ เช่น ย่อขนาด ปรับความละเอียด หมุนภาพ
  • เรียนรู้คำสั่งการปรับแสงและสีของภาพ
  • เรียนรู้การใช้งาน Layer Adjustments ในการแต่งแสงและสีของภาพ
  • การประยุกต์ใช้ Layer ร่วมกับการปรับแสงและสี
  • การประยุกต์ใช้ Blending Mode และ Blend if ในการปรับแสงสี
  • + Workshop ตกแต่งภาพสินค้า และการออกแบบ Social Media Content

วันที่ 3

09:00 - 12:00 น.

Lecture 5

 • เรียนรู้การเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพ และการจัดการภาพจำนวนมาก
  • การใช้งานคำสั่ง Filter เพื่อตกแต่งภาพ
  • การใช้งาน Smart filter และการประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นของโปรแกรม
  • การสร้างชุดคำสั่งสำเร็จรูป
  • การทำงานกับภาพจำนวนมากในรูปแบบเดียวกัน
  • + Workshop ตกแต่งภาพบุคคล (Portriat Retouching)

13:00 - 16:00 น.

Lecture 6

 • การส่งออกงานสู่สื่อแต่ละประเภท
  • ขั้นตอนการส่งออกงานสู่สื่อดิจิทัล
  • ขั้นตอนการส่งออกงานสู่สื่อสิ่งพิมพ์
  • เรียนรู้แนวทำงการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
  • แนวทางการสร้างรายได้จากงานภาพและงานออกแบบจากโปรแกรม Adobe Photoshop
  • สรุปเนื้อหา เพิ่มเติมเทคนิคอื่นๆและข้อเสนอแนะพิเศษจากวิทยากร
  • + Final Project

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
Office. +662 583 9992 Ext. 81421
Mobile. +6681 913 1828
swp
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

15,000 THB .

กำหนดอบรมวันที่ 04 - 06 กรกฎาคม 2566

อบรมพร้อมสิทธิสอบ Adobe Certified Professional ฟรี!

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง-

-Click-เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร-

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรม
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
04 July 2023 - 06 July 2023
Status :
Class postponed

Instructor info
avatar
อาจารย์รัชต์ รองหานาม

วิทยากรสถาบัน ARIT สาขา Design & Arts (Photoshop & Illustrator Professional)