มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ(Service robot) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing)

 • ATSR08
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai | 0
Service Robots & IoT

เรียนรู้ เข้าใจมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility: EMC) หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ Iot ที่มีชิ้นส่วนรับ-ส่งสัญญาณคลื่อนความถี่ Wi-Fi  Bluetooth RFID  5G IoTฯ ที่จะรับรองว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สร้างหรือส่งผลต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

Course description

Time
Days :
1 Day(s)
Duration :
0 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 24 เม.ย. 67 + แถมฟรี หลักสูตร Coaching and Facilitating Skills ..(8-10 พ.ค. 67)
Status :
Class confirmed
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
Type :
Classroom
มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ(Service robot) ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Testing)

        จากการที่หุ่นยนต์บริการที่ใช้งานในบ้าน สำนักงาน โรงพยาบาลฯ มีการใช้งานคลื่นความถี่ย่านต่างๆ ในการสื่อสารและตรวจจับสิ่งกีดขวางขณะเคลื่อนที่ เช่น Wi-Fi  Bluetooth RFID  5G IoTฯ ความถี่ต่างๆที่ถูกนำมาใช้งาน อาจทำให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณปฏิบัติงานของหุ่นยนต์บริการให้ทำงานผิดปกติจากเดิม

        ดังนั้นการนำหุ่นยนต์บริการไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ จึงต้องทำการทดสอบด้าน Electromagnetic Compatibility (EMC) เสียก่อน เพื่อป้องกันการรบกวนที่จะเกิดขึ้น และการทดสอบ EMC เป็นมาตรฐานที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการขอการรับรองหุ่นยนต์บริการ         

        หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นถึง การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน มาตรฐานด้าน EMC  และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยทำให้อุตสาหกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขอการรับรองทั้งในประเทศและสากลเพื่อการส่งออก

 • ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ IoT หุ่นยนต์บริการ
 • ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ IoT และหุ่นยนต์บริการ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
 • มีพื้นฐานความเข้าใจด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านโทรคมนาคม หรือทำงานด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และต้องติดต่อหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์

 • เข้าใจถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน EMC และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ IoT และหุนยนต์บริการได้
 • เข้าใจแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IoT และหุ่นยนต์บริการด้าน EMC
 • เข้าใจหลักการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้าน EMC  ตามมาตรฐานในประเทศไทย และมาตรฐานสากล 

 • ภาพรวมของมาตรฐานด้าน EMC ในประเทศไทยและสากล
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้าน EMC ตามมาตรฐานในประเทศไทย และมาตรฐานสากล
 • สาธิต การทดสอบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการด้าน EMC

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ita@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81431 - 81433

Email: ita@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

6,000 THB .

Enroll nowขออภัย คลาสนี้ยืนยันอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
1 Day(s)
Duration :
0 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 24 เม.ย. 67 + แถมฟรี หลักสูตร Coaching and Facilitating Skills ..(8-10 พ.ค. 67)
Status :
Class confirmed

Instructor info
avatar
คุณเอนก มีมูซอ

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบด้าน EMC (PTEC)