พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals)

 • TTBT05
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY

 หลักสูตรพื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals) เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเทคโนโลยีคริปโตและบล็อกเชน

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
10-12 July 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและถ่องแท้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคริปโตและบล็อกเชน
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ที่จะมีกับสังคมปัจจุบันได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินได้ว่าเทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับงานแบบใดและไม่เหมาะกับงานแบบใด
 • เพื่อให้ความรู้กับผู้ต้องการลงทุนในทรัพย์สินคริปโตในลักษณะนักลงทุนคุณค่า

กลุ่มเป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีด้านนี้
 • นักพัฒนาหรือผู้จัดการโปรเจคที่กำลังพิจารณานำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในงานและองค์กรของตน
 • ผู้บริหารที่กำลังพิจารณานำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในงานและองค์กรของตน
 • ผู้กำลังพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินคริปโต

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความสนใจในเทคโนโลยีทางด้านนี้
 • มีทักษะพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีความสนใจลงทุนในทรัพย์สินคริปโต

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเทคโนโลยีคริปโตและบล็อกเชน
 • สร้างนักลงทุนคุณค่าในทรัพย์สินคริปโต
 • สร้างนักวิเคราะห์ที่สามารถประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีคริปโตและบล็อกเชนกับงานหรือแอพพลิเคชั่นแบบต่างๆได้

Day 1

บิทคอยน์และบล๊อกเชน (Bitcoin (BTC) and blockchain)

 • ปรัชญาและค่านิยมของกลุ่มไซเฟอร์พังค์ (philosophy and values of the Cypherpunk group)
 • กำเนิดของบิทคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน (the origin of Bitcoin and blockchains)
 • ระบบเครือข่ายบิทคอยน์แบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer Bitcoin network)
 • ลายเซ็นต์ดิจิตอลและการเข้ารหัสแบบสาธารณะ (digital signature and public-key cryptography)
 • โปรโตคอลการเข้าสู่ข้อตกลงหมู่แบบคลาสสิก (classical consensus protocol)
  • การคอมมิทสองขั้น (2-phase commit)
  • แพกซอส (Paxos)
  • บีเอฟที (Byzantine Fault Tolerance (BFT))
 • การเข้าสู่ข้อตกลงหมู่แบบนากาโมโต้ (Nakamoto consensus)
 • สคริปของบิทคอยน์ (ฺBitcoin script)
 • การขุดบิทคอยน์ (ฺBitcoin mining)
 • การโจมตีแบบกำลังขุด 51% (51% percent attack)
 • ทฤษฎีเกมส์และการขุดบิทคอยน์แบบเห็นแก่ตัว (game theory and selfish mining)
 • คริปโตที่แตกกิ่งก้านมาจากบิทคอยน์ (ฺBitcoin-forked cyrptocurrency)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Litecoin (LTC)
  • Dogecoin (DOGE)
 • ทำปฏิบัติการต่อไปนี้ (laboratories)
  • ทดลองใช้งานบิทคอยน์ผ่านระบบจำลอง (using Bitcoin simulator)
  • การใช้งานกระเป๋าบิทคอยน์ (using Bitcoin wallet)
  • การใช้งานบิทคอย์น์สคริป (using Bitcoin script)
  • ประเมินความคุ้มค่าในการขุดบิทคอยน์ (benefit-cost analysis for Bitcoin mining)

Day 2
อีเทอเรียน (Ethereum (ETH) blockchain)

 • ปรัชญาและแนวคิดเรื่องสัญญาอัจฉริยะ (philosophy and concepts of smart contracts)
 • เปรียบเทียบอีเทอเรียมกับบิทคอยน์ (Ethereum versus Bitcoin)
  • โมเดลแอคเคาน์ทกับโมเดลยูทีเอ็กซ์โอ (account-based vs UTXO-based model)
  • บิทคอยน์สคริปกับทัวริ่งคอมพลีทสคริป (Bitcoin vs Turing-complete script)
  • การอัพเดทบล๊อกเชนและการแตกสาขา (blockchain update and forking)
 • สภาวะของเครือข่ายและการเปลี่ยนสภาวะ (network state and transition)
 • ทรานแซคชั่น (transaction)
 • แอดเดรสสเปซและแมปปิ้ง (address space and mapping)
 • โครงสร้างข้อมูลแบบเอ็มพีที (Merkle Patricia Trie data structure)
 • อีวีเอ็ม (EVM-Etheruem Virtual Machine)
 • แกสและค่าธรรมเนียม (gas and fee)
 • คู่แข่งของอีเทอเรียม (Ethereum competitors)
  • Avalanche (AVAX)
  • Solana (SOL)
  • Algorand (ALGO)
  • Near Protocol (NEAR)
  • Binance Smart Chain (BNB)
 • ทำปฏิบัติการต่อไปนี้ (laboratories)
  • การใช้งาน MetaMask (using MetaMask)
  • การใช้งาน Remix IDE (using Remix IDE)
  • การเขียน smart contract พื้นฐานบน Remix IDE (basic smart contract programming on Remix IDE)
  • การ deploy ตัว smart contract ลงบนบล๊อกเชน (deploying smart contracts on a blockchain)
  • การทำ transaction บนบล๊อกเชน (executing transaction on a blockchain)

Day 3

บล็อกเชนในโลกจริง (blockchain use cases in the real world)

 • แอพพลิเคชั่นที่ใช้บล็อกเชนขับเคลื่อน (blockchain’s killer apps))
  • การเงินแบบกระจายศูนย์ (decentralized finance)
  • การสร้างโทเคนเป็นตัวแทนทรัพย์สินทางกายภาพในโลกจริง (real-world asset tokenization)
  • การจัดการอัตลักษณ์แบบกระจายศูนย์ (decentralized identity management)
 • บล็อกเชนแบบส่วนต้วกับแบบสาธารณะ (private vs public blockchain)
 • คุณต้องการบล็อกเชนจริงหรือ (do you need a blockchain?)
  • แนวทางในการตัดสินใจว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเหมาะกับโครงการของเราหรือไม่ (guidelines for deciding if our project needs a blockchain)
 • บล็อกเชนกับแอพพลิเคชั่นในโลกธุรกิจ (enterprise applications on blockchains)
  • กรณีศึกษา SAP กับบริษัทผลิตยา (SAP and pharmaceueticals case study)
  • กรณีศึกษาการจัดการโครงการผ่าน TruBudget (TruBudget case study)
  • กรณีศึกษาการแกะรอยส่วนประกอบอาหารของ Bureau Veritas ฺ(Bureau Veritas’s food traceability case study)
 • ทำปฏิบัติการต่อไปนี้ (laboratories)
  • ทดลองใช้งาน blockchain APIs ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างแอพพลิเคชั่นบน blockchain (investigating various blockchain APIs for building applicaiotns)
  • ทดลองใช้งานแพลตฟอร์มเช่น Multichain สำหรับ enterprise blockchain (experimenting with Multichain’s enterprise blockchain platform)

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
 : +662 583 9992 Ext. 81421
 : +6681 913 1828
swp
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

12,000 THB .

กำหนดอบรมวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll now

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
10-12 July 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
ผศ. ภารุจ รัตนวรพันธุ์

Assistant Professor