ATDD with Robot Framework

by SQUAE


Posted on December 1, 2017 at 12:00 PMหลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

          จุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการกำหนดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งหมดในทีม จากนั้นตัวอย่างและ acceptance criteria เหล่านั้น จะถูกนำไปเขียนเป็น code ที่สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของ feature ได้อัตโนมัติ

          ปัจจุบันมีเครื่องมือหลายตัวที่สามารถทำงานเหล่านี้ได้ และหนึ่งในนั้นคือ Robot Framework โดยที่ตัวมันเองเป็น test automation framework ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำ automate acceptance test และ acceptance test-driven development (ATDD)

          สิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Robot Framework คือ เราสามารถเขียน script ออกมาในลักษณะ tabular test data และโดยตัวมันเองมีแนวคิดพื้นฐานมาจากการทำ keyword-driven testing นอกจากนี้ เรายังสามารถต่อเติมความสามารถได้ โดยการเขียน library ด้วยภาษา Python หรือ Java และสามารถสร้าง higher-level keywords ที่เราใช้เองบ่อยๆได้จาก keyword ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดายอีกด้วย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • Business Analyst/ Software Analysis
 • Developer
 • QA/Tester
 • Product Manager
 • Product Owner
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา software

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาหลักสูตร
  • รุ่นที่ 1 : 26-27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
  • รุ่นที่ 2 : 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.


 • สถานที่อบรม
  • อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

 • ค่าใช้จ่าย
  • 10,000 บาท / ท่าน (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ว

เนื้อหาการอบรม

 • ทำความรู้จัก และ เข้าใจกับ Acceptance Test-Driven Development (ATDD)
 • ทำความรู้จักกับ Specification by Example (SbE)
 • ทำความรู้จักกับ Robot Framework
  • ประวัติความเป็นมา
  • ความสามารถในการทดสอบ
  • สถาปัตยกรรมการทำงาน
  • Keyword-Driven Development
  • Library ต่าง ๆ ที่มีใน Robot framework
 • ทำการติดตั้ง Robot Framework
 • ทำการติดตั้ง Robot Framework สำหรับทดสอบระบบ Web application
  • ทำการติดตั้ง Selenium 2 หรือ Web Driver
 • ทำการติดตั้ง Text Editor สำหรับการเขียน test case
 • เรียนรู้โครงสร้างการเขียนชุดการทดสอบ Web applocation ด้วย Robot framework
  • การสร้าง test case และ test data
  • การสร้างรายงานผลการทดสอบ
 • เรียนรู้โครงสร้างของชุดการทดสอบที่ดี
 • เรียนรู้และใช้งาน feature ต่าง ๆ ของ Robot framework
  • การใช้งาน Variable
  • การใช้งาน Tagging
  • Life-cycle การทำงาน
  • การจัดการกับ test case และ test data
  • การทดสอบบน browser ชนิดต่าง ๆ เช่น Firefox, Chrome, IE เป็นต้น
 • เรียนรู้การใช้งาน Robot framework ขั้นสูง
  • การใช้งานผ่าน command line
  • การเขียน test case ที่ดี ด้วยแนวคิด Page Object
  • Data-driven testing
  • การใช้งาน Test template เพื่อ reuse การทดสอบที่ซ้ำ ๆ
  • การเขียน plugin เพื่อเพิ่มความสามารถตามที่ต้องการ
  • ลงมือทำ Workshop จากระบบงานจริง
 • เรียนรู้ และ เข้าใจเกี่ยวกับ Continuous Integration (CI)
 • ทำการสร้างระบบ Continuous Integration ด้วย Jenkins
  • ทำการสร้าง Build pipeline สำหรับการทดสอบแบบอัตโนมัติ
  • ทำการ run ชุดการทดสอบของ Robot framework
  • ทำการสร้างรายงานผลการทดสอบ
 • ทำการติดตั้ง Selenium Grid เพื่อเพิ่มความสามารถในการทดสอบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • ทำการ configuration Selenium Grid
  • Parallel testing
  • การใช้งานร่วมกับ Robot framework
  • ลงมือทำ Workshop จากระบบงานจริง

วิทยากรประจำหลักสูตร

 • อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน
 • เจ้าของและคอลัมนิสต์บล็อกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ SOMKIAT.CC ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ การทดสอบซอฟท์แวร์

วิทยากรประจำหลักสูตร

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

สถานที่อบรม

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Principle Software Engineering Disciplines

This course is designed for participants to understand the Software Engineering Disciplines and are able to apply the approaches to building applications not only within calculated time and budget, but also with high quality, more affordable and maintainable.

Quality Assurance Frameworks for Process and Product Management

This workshop is not a theory class, but an interactive discussion and accomplishes experiential learning through discussions, presentations, and case studies based on best practices, following the five simple steps in an iterative manner (Deming’s Plan, Do, Check, Act cycle) and perhaps moving towards CMMI requirements and readiness.

Project Management in Practical Application Workshop

The 3-day workshop will equip participants with essential project management skills from requirement management to quality management of the software application to ensure the delivery of the product that satisfy customer’s requirements and needs.

After work Build Up : Software Testing Team for Fast Paced Projects

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

Effective Android Testing for Mobile Developers/Testers

เวิร์คชอปหลังเลิกงาน ที่ชวนคนบ้างาน เอางานมาทำเวิร์คชอป! มาร่วมสร้างทีมทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถเอารูปแบบ กระบวนการ และความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับโปรเจคได้ทันทีแบบไม่ต้องรอตกผลึก พร้อมทีมพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะแนว และแนะนำตลอดหลักสูตร

ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

Continuous Integration and Delivery with Jenkins Hot

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

Strategic EA for Management

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ชวนคุณมาวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในการเอาไอทีเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Practical Enterprise Architecture from Concept to Implementation

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำข้อปฏิบัติ และ Template แบบฟอร์ม ต่างๆ ได้แก่ Business Operating Model, Business Process Management, Enterprise Repository, Logical Configuration Model, Enterprise Data Quality, Strategic Road ที่ได้ถูกใช้จริงในกรณีศึกษาการจัดทำ IT Platform Architecture และ ICT Master Plan ที่ใช้งานได้จริงกลับไปปฎิบัติ ให้เกิดผลลัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

Core Big Data and Hadoop Hands-On Workshop

การนำ Big Data ไปใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของ Big Data ตัวอย่างการนำไปใช้ในงานจริง การลงมือปฎิบัติจริงจัง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ผู้บรรยายจะให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง

Our Specialist

Software Quality Management Excellence Promotion Program

Chalermpol Tuchinda

Director of Software Park Thailand

Danairat Thanabodithammachari

Consulting / Implementation Services / Big Data / Enterprise Architecture

Tachanun Kangwantrakool

Certified SCAMPI Lead appraiser for CMMI. / Software Engineering / CEO ISEM Co.,Ltd. CMMI Institute Partner

Prathan Dansakulcharoenkit

Agile Coach / ScrumMaster / Agile Practitioner / Business Development

Somkiat Puisungnoen

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer

Contact Us

Software Quality Management Excellence Promotion Program

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
งานปรึกษาด้านไอที เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433 อีเมล์ : ita@swpark.or.th

Copyright © SQUAE : SOFTWARE PARK THAILAND