All Courses

Showing 130 result

course image
10,000 THB
Digital Forensics
Windows Forensics Analysis Course

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Computer Forensics Awareness and Incident Response Training มาก่อน และมีความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เน้นเจาะลึกในการใช้เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลในระบบ Windows 

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อาจารย์สมิทธ์ ณ นคร

course image
10,000 THB
Software TestingService Robots & IoT
การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011

เรียนรู้การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล ISTQB และมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011 สู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ISO/IEC 25040:2011 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar คุณพนิตา เมนะเนตร

course image
8,000 THB
Digital Literacy
การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016

การนำเสนอรายงานในรูปแบบ DashboardReport เป็นการสร้างรายงานในอีกรูปแบบที่มีมุมมองรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือรายการตัวเลขที่มีการอัปเดตตลอดเวลา

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Ms. Santana Nantakhun

course image
12,000 THB
Digital Literacy
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น Infographic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Infographic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ Infographic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Ms. Santana Nantakhun

course image
10,000 THB
Software TestingService Robots & IoT
การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

เรียนรู้วิธีการการออกแบบและการจัดทําซอฟตแวร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ การออกแบบซอฟตแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนการส่งมอบซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ (software testing) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยค้นหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในระบบ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
ปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนบล็อกเชน (Blockchain Application Development Laboratory)

 ในช่วงเวลา 3 วันของการอบรม แต่ละวันเราจะสร้างบล็อกเชนแอพพลิเคชั่นอย่างน้อยหนึ่งตัว ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เราจะสร้างบล็อกเชนแอพคนละ 3 ตัวเป็นอย่างต่ำ

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการผลิต DApp (Decentralized Application) ที่มีความปลอดภัยและใช้งานได้ง่าย สามารถดึงดูดผู้ใช้งานเข้าสู่เทคโนโลยี blockchain ได้มากขึ้น

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar ผศ. ภารุจ รัตนวรพันธุ์

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals)

 หลักสูตรพื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals) เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเทคโนโลยีคริปโตและบล็อกเชน

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar ผศ. ภารุจ รัตนวรพันธุ์

course image
6,000 THB
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety)

เรียนรู้ เข้าใจด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ และการทดสอบตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (Products Safety) มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอรี่ การเลือก วัสดุและแนวทางแก้ไขผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัย เบื้องต้น สาธิตการทดสอบด้านความปลอดภัย และ แบตเตอรี่ ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar คุณเรืองฤทธิ์ หนิแหนะ

course image
6,000 THB
Internet of ThingsService Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT

เรียนรู้ การจำแนกประเภท มาตรฐาน และการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoT (Internet of Things) ตามมาตรฐานในประเทศไทย และมาตรฐานสากล ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองตามมาตรฐานเพื่อการส่งออกได้

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar คุณฉัตรชัย เรืองปรีชา